Radboudumc

print
Geriatrie

Bezoekadres

Radboudumc
Ingang oost
Reinier Postlaan 4
6525 CG Nijmegen
Routenummer 925

Postadres

Radboudumc
Huispostnummer 925
Stafsecretariaat Geriatrie
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Telefoonnummers

Afspraken poli/dagcentrum
dagelijks tussen 9.00-16.30 uur
(024) 361 50 50
 
Fax (024) 366 81 45
Verpleegafdeling (024) 366 82 82
Fax (024) 361 92 91
E-mail kenniscentrumgeriatrie@ger.umcn.nl
   
Overlegnummer verwijzers
Geriafoon
24/7
(06) 21 10 49 57
 
 
Overlegnummers huisartsen
Mw. drs. Y Schoon (024) 361 67 72

Verwijsprocedure

U kunt uw patiënt via Zorgdomein verwijzen naar de afdeling Geriatrie. 

Spoedverwijzing
Neem eerst contact op met de dienstdoende geriater via de Geriafoon:
T (06) 21 10 49 57.

Bijzonderheden

De geheugenpoli is een onderdeel van het Radboudumc Alzheimer Centrum.

Bezoektijden

Verpleegafdeling Geriatrie (route 928) dagelijks van 15.00 - 17.00 en van 18.00 - 20.00 uur

Artsen

Prof dr. M.G.M. Olde Rikkert klinisch geriater, afdelingshoofd
Mw. drs. J.M.W.J. Diepstraten klinisch geriater
Dr. J.A.H.R. Claassen     klinisch geriater
Mw. dr. M. van Iersel klinisch geriater
Mw. dr. D.E. Jacobsen klinisch geriater
Drs. D.R.M. Jansen klinisch geriater
Dr. D.Z.B. van Asselt klinisch geriater
Mw. drs. Y. Schoon
 
 
klinisch geriater, hoofd patiëntenzorg
en huisartsencontactpersoon
Prof. dr. R. Kessels neuro-psycholoog
Mw. drs. N. van Schuylenborgh GZ-psycholoog
 
Mw. dr. J. Aaronson GZ-psycholoog in opleiding