Radboudumc

print
Voortplantingsgeneeskunde

Bezoekadres

Radboudumc
Verloskunde en Gynaecologie /
Voortplantingsgeneeskunde 
Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen
Route 791

Verwijsprocedure

  • Reguliere verwijzing. Bij een reguliere verwijzing maakt de verwijzer telefonisch een afspraak met de polikliniek  of stuurt de verwijsbrief naar ons toe. Zo kan er een gerichte afspraak ingepland worden.
  • Voorrangsverwijzing. Er is sprake van een voorrangsverwijzing als we de patiënt binnen twee weken moeten zien. De verwijzer neemt hiervoor zelf contact op via het overlegnummer huisartsen met de dienstdoende specialist en maakt een afspraak.
  • Spoedverwijzing: bij een spoedverwijzing, waarbij het nodig is dat we de patiënt vandaag of morgen zien, overlegt de verwijzer telefonisch via het overlegnummer huisartsen met de dienstdoende specialist.

Fertiliteitspreservatie bij vrouwen en meisjes

Het is belangrijk dat meisjes en vrouwen die een gonadotoxische behandeling zullen ondergaan zo vroeg mogelijk in hun behandeltraject adequaat gecounseld worden over de te verwachten risico’s voor hun vruchtbaarheid en de mogelijkheden voor fertiliteitspreservatie. Daartoe kunt u hen (met spoed) doorverwijzen naar onze polikliniek.

meer over doorverwijzen voor fertiliteitspreservatie (pdf) verwijsformulier fertiliteitspreservatie (pdf)

Namen artsen en functies

Dr. C.C.M. Beerendonk
Prof. dr. D.D.M. Braat, afdelingshoofd
Drs. A.J.C.M. van Dongen
Dr. K. Fleischer, pijlerhoofd

Telefoonnummers

Voortplantingsgeneeskunde (IVF) (024) 361 47 88
Fertiliteitslaboratorium (024) 361 39 84
Receptie stafafdeling (024) 361 47 26
Secretariaat afdelingshoofd (024) 361 47 27
Secretariaat Voortplantingsgeneeskunde (024) 361 47 25
Fax stafafdeling (024) 366 85 97
Fax Voortplantingsgeneeskunde (024) 361 71 77
E-mail algemeen secretariaat@obgyn.umcn.nl
Overlegnummer verwijzers
Voortplantingsgeneeskunde (06) 117 321 15
Buiten kantooruren (024) 361 47 42
(024) 361 11 11,
sein *81 1369

VPG balie VPG fertiliteitslab VPG fertiliteitslab VPG fertiliteitslab