Radboudumc

print
Medisch-historische Club D. Moulin

De geschiedenis van de geneeskunde is terug van weg geweest aan het Radboudumc te Nijmegen. Samen met de Afdeling Geschiedenis van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit heeft de sectie Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde van de afdeling IQ healthcare in het Radboudumc het initiatief genomen tot de oprichting van de Medisch-historische Club D. de Moulin. Of is het een heroprichting en wie was Daniël de Moulin?

Doelen Medisch-Historische Club D. de Moulin

  • Een brug te slaan tussen medisch-historisch onderzoek en de medische praktijk.
  • Een ontmoetingsplek te creëren voor geïnteresseerden in de medische geschiedenis; zowel voor professionele wetenschapshistorici als voor amateurhistorici.
  • Studenten kennis te laten maken met een gevarieerd aanbod aan medische geschiedenis.
  • De leden te informeren over activiteiten op medisch-historisch gebied elders.
  • Fondsen te werven voor uitbreiding van de wetenschapshistorische collectie De Moulin in de medische bibliotheek. Een voorbeeld daarvan is het inzamelen van legaten waarbij de geschonken werken onder vermelding van de naam van de schenker in de collectie worden opgenomen.

Bijeenkomsten

Er worden minimaal 3 bijeenkomsten per jaar georganiseerd. In de bijeenkomsten exploreren twee of drie historisch georiënteerde sprekers een medisch-historisch thema, gevolgd door één spreker die de link met de hedendaagse praktijk legt. Bijeenkomsten vinden meestal op de vroege donderdagavond plaats, van ca. 18.00 u tot ca. 21.00 u. Vóóraf serveren we soep en broodjes. Tijdens de pauze en de borrel achteraf is er ruime gelegenheid om ideeën uit te wisselen.
De thema’s die aan de orde komen zijn heel divers, zowel qua onderwerp als naar periode. Ideeën en initiatieven van leden met interesse voor een bepaald thema worden van harte verwelkomd.

Medisch-historische Club D. Moulin in het nieuws

Bestuur

Het bestuur van de Medisch-Historische Club D. de Moulin bestaat uit:
drs. Karine van ’t Land, medisch-historica (voorzitter)
drs. Marjolijn Klomp, alumni officer Radboudumc (secretaris)
drs. Jan Huurman, consultant
prof. dr. Louis Kollée, em. hoogleraar kindergeneeskunde Radboudumc (penningmeester)
prof. dr. Evert van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek Radboudumc (lid)
dr. Wim Dekkers, arts en filosoof Radboudumc (lid)