Radboudumc

print
Alumni

Het Radboudumc wil graag goede en waardevolle relaties met haar alumni opbouwen. Alumni van het Radboudumc zijn afgestudeerden Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Tandheelkunde, promovendi en medisch-specialisten die in Nijmegen zijn opgeleid. Alumni zijn voor het Radboudumc belangrijke maatschappelijke voelsprieten. Ze zwermen uit naar andere zorginstellingen, naar politiek en bestuur en het bedrijfsleven. Samen vormen ze een groeiend netwerk van regionale, nationale en internationale relaties. Zo dragen alumni bij tot een dynamisch Radboudumc dat excelleert in onderwijs, topklinische zorg levert en uitmunt in hoogstaand wetenschappelijke onderzoek.

Ook u als alumnus / alumna kunt gebruik maken van dit netwerk: naast het uitgebreide aanbod aan post-academisch onderwijs worden er jaarlijks alumni-activiteiten georganiseerd, zoals de speciale Masterclasses. Via het netwerk kunt u gemakkelijk contacten onderhouden met jaar- en  vakgenoten.

Alumnicontract Tandheelkunde

Het Alumni Contract Tandheelkunde is een initiatief van Tandheelkunde van het Radboudumc om een continu pakket bij- en nascholingsfaciliteiten te bieden aan in Nijmegen afgestudeerde tandartsen, hun tandheelkundige partners en praktijkassociés.

Het doel van het Alumni Contract is de deelnemers tandheelkundig up-to-date houden en de communicatie tussen de afgestudeerde tandartsen onderling en hun "alma mater" te bevorderen.
Het Alumni Contract Tandheelkunde is gestart in 2001 en heeft op dit moment meer dan 600 contractanten. Kijk voor meer informatie op de website van PAO tandheelkunde.

Links