Radboudumc

print
Curriculumontwikkeling

De initiële curricula zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat moeten ze ook zijn om in te kunnen spelen op een steeds veranderende omgeving.
 
“It takes all the running you can do to keep in the same place”, Lewis Carroll. 

De Radboudumc Health Academy vervult een spilrol bij de ontwikkeling van nieuw (bio-)medisch onderwijs en bij de inpassing van ontwikkelingsplannen in een visie op het bredere kader van het UMC-opleidingenlandschap.

Expertise

Het management van een initiële opleiding (Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde, Molecular Mechanisms of Disease) kan een beroep doen op expertise vanuit de Radboudumc Health Adacemy om te komen tot beleidsplannen voor curriculumontwikkeling. Maar ook afdelingen, blokcommissies of individuele docenten kunnen te rade gaan bij de Radboudumc Health Adacemy.

De expertise van de Radboudumc Health Adacemy, met name van de afdeling Thematische beleidsondersteuning daarbinnen, bestrijkt een breed domein, variërend van leerpsychologische en pedagogische inzichten tot aan evidence based education en visies op het profiel van de (bio-)medisch professional van de nabije toekomst en van de aankomend student van nu.

RHA-experts zijn betrokken bij:

  • Curriculumherziening Geneeskunde / Biomedische Wetenschappen
  • Ontwikkeling van leerlijnen
  • Ontwikkeling van nieuwe blokken en vernieuwing van bestaande blokken
  • Ontwikkeling van werkvormen (werkgroeponderwijs, projectonderwijs, e.g.)
  • Ontwikkeling van nieuwe inpassingen van toetsing (assessment for learning)
  • Onderzoek van onderwijs

Contact

Jur_Koksma
Dr. J.J. (Jur) Koksma

T +31 (0)24 30 92976
Aanwezig ma/di/do/vr

Bezoekadres

Gerard van Swietenlaan 4
6525 EZ Nijmegen
Route 43 | Kamer 4.11

Postadres

Radboudumc
Huispost 43
Radboudumc Health Adacemy
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen