Radboudumc

print
ICT in het onderwijs

Hoe kan ICT helpen om studenten actief met leerstof te laten werken? Wat is blended-learning? Welke digitale mogelijkheden voor het onderwijs zijn er? Hoe kunnen studenten samenwerken op afstand? ICT neemt een steeds grotere rol in in het onderwijs. Belangrijk hierbij is dat ICT niet ingezet moet worden omdat het er is, maar omdat het een didactische meerwaarde kan hebben.

In onderstaand schema ziet u de relatie tussen de digitale didactiek thema’s en de ICT voorzieningen.

Digitale didactiek Omschrijving ICT-voorzieningen
Digitale leeromgeving Toegang tot alle digitale bronnen en informatie rondom een cursus. Blackboard
Onderwijs pc’s
Digitale enquête Gegevens verzamelen ten behoeve van onderzoek en evaluatie. Lime Survey Blackboard
Digitaal toetsen Formatieve en summatieve digitale toetsen met bijvoorbeeld directe feedback en/of beoordeling. TestVision Blackboard Shakespeak
Lectora Online
E-learning modules/Computer Ondersteund Onderwijs Maken van digitaal lesmateriaal en/of digitale formatieve toetsen. Lectora Online
Digitale communicatie en samenwerkend leren Leren door kennis te delen en samen te verwerven. Tool ondersteunt (organisatie van) groepswerk, samen schrijven, peer review e.d. Blackboard
Digitale studievoortgang Bijhouden van gegevens over de studievoortgang. Health Academy portal Blackboard
Draadloos stemmen Studenten actief betrekken bij een les door stemmen in de zaal via SMS en internet. Shakespeak

 

Contact

Carolien Kamphuis
Drs. C.E. (Carolien) Kamphuis
T +31 (0)24 30 92974
T +31 (0)24 36 17746
Aanwezig ma/di/do/vr

Bezoekadres

Gerard van Swietenlaan 4
6525 EZ Nijmegen
Route 43 | Kamer 4.07

Postadres

Radboudumc
Huispost 43
Radboudumc Health Academy
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen