Radboudumc

print
Medische vervolgopleidingen

De sectie (medische) vervolgopleidingen 1e en 2e tranche binnen de Radboudumc Health Academy verzorgt de ondersteuning op de inhoudelijke aspecten kwaliteit, docentprofessionalisering en scholing algemene competenties (discipline overstijgend onderwijs).

Daarnaast verzorgt de sectie het financiële en logistieke proces m.b.t. de toewijzing van opleidingsplaatsen en het verwerven en verantwoorden van de subsidie.

De sectie ondersteunt de Centrale opleidingscommissie (COC) en de gremia van de Onderwijs- en opleidingsregio Oost Nederland (OOR ON). De ondersteuning wordt vanuit de Radboudumc Health Academy geboden door de opleidingsdirecteur Medisch Specialistische Opleidingen (MSO), onderwijskundigen, secretaris COC / OOR ON en het secretariaat, in nauwe samenwerking met het bestuur van de COC.

 

Docentprofessionalisering

PAO Heyendael organiseert de docentprofessionalisering met betrekking tot (medische) vervolgopleidingen en scholing van de algemene competenties.

Innovatieprojecten (medische) vervolgopleidingen

Elk jaar kunnen afdelingen projectvoorstellen indienen over een innovatieproject dat aansluit bij de (medische) vervolgopleidingen. Deze projecten moeten een disciplineoverstijgend kenmerk hebben. De toekenning is afhankelijk enerzijds van het totale bedrag voor projecten dat bekend wordt bij het vaststellen van de begroting voor het komende jaar door de Raad van Bestuur, anderzijds van de hoeveelheid en kwaliteit van de ingediende voorstellen. In het algemeen maakt een project meer kans als ook de afdeling zelf hierin investeert. De PL-gelden komen hiervoor bij uitstek in aanmerking.

Meer informatie

Meer informatie over de COC en de OOR ON is beschikbaar via intranet.

Contact

Nol Maessen
A.R.J. (Nol) Maessen
T +31 (0)24 36 17745
T +31 (0)24 36 15262
T +31 (0)6 11 51 10 02
Aanwezig ma t/m vr

Bezoekadres

Gerard van Swietenlaan 4
6525 EZ Nijmegen
Route 43 | Kamer 4.30

Postadres

Radboudumc
Huispost 43
Radboudumc Health Academy
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen