Radboudumc

print
Onderzoek en onderwijs

Onderzoek en Onderwijs is een sectie binnen de Radboudumc Health Academy. Het onderzoek richt zich op het leren van  zorgprofessionals (al dan niet in opleiding) in onderwijssettings en in de praktijk. Hiermee wordt nieuwe kennis en inzichten voor het onderwijs en de praktijk verkregen. Binnen het taakgebied onderwijs ligt de focus op de didactische en onderwijskundige scholing van professionals in opleiding als onderdeel van de eindtermen van de door ons verzorgde opleidingen.

De lerende professional (in opleiding)

Het zorglandschap is continu in beweging,  maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar op in een hoog tempo en kennis is vandaag de dag maar beperkt houdbaar. Dit betekent dat een zorgprofessional zich altijd zal blijven ontwikkelen. Deze lerende houding begint al bij de aanstaande student en reikt tot na de specialistische vervolgopleiding (life long learning).

Een goede voorlichting en een zorgvuldig selectieproces helpen aanstaande studenten een goede en gemotiveerde keuze te maken voor een opleiding in de zorg. In de curricula draagt een vroegtijdige kennismaking met de praktijk, het practice based learning, bij aan de professionele ontwikkeling. Hier ontmoet de student de patiënt maar ook de andere zorgverleners waarmee wordt samengewerkt. Hier wordt het fundament voor goed interprofessionele zorg gelegd.

Belangrijk is dat studenten al vroeg leren nadenken over eigen sterke en zwakke kanten en hier het leerproces op afstemmen. Een persoonsgericht leertraject is dan ook belangrijk (self-directed learning).

In vervolgopleidingen werken professionals grotendeels in de praktijk waar het belangrijk is dat leren in samenwerking met collega’s versterkt wordt. (Zelf)reflectie is hierbij cruciaal, zowel individueel als met elkaar in diverse teams. Het elkaar feedback (durven) geven, ongeacht de positie of rol, en het openstaan voor en vragen om feedback zijn belangrijke vaardigheden die bijdragen aan veilige en persoonsgerichte zorg. Last, but not least is innovatief vermogen een belangrijk speerpunt van persoonsgerichte zorg, lerende professionals die betrokken zijn bij innovaties hebben een rol als change agent.

Speerpunten van onderzoek van onderwijs

Ons onderzoek levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken wat (aanstaande) zorgprofessionals moeten leren, of juist moeten afleren. Inzichten in hoe leren en opleiden optimaal plaatsvinden helpen ons om onze opleidingen en de werkomgeving zo optimaal mogelijk in te richten om gewenste competenties te ontwikkelen en om na te gaan of het onderwijs en de opleidingen die we aanbieden ook daadwerkelijk tot gewenste resultaten leiden. De speerpunten van het onderzoek zijn het leren in en van de praktijk en de (ontwikkeling van de) life long learning professional.

Waarmee houdt onderzoek van onderwijs zich bezig?

Het onderzoek van onderwijs binnen de sectie O&O is volop in ontwikkeling en er is de afgelopen periode op actieve wijze geïnvesteerd in het opbouwen van de noodzakelijke know-how  en de participatie in diverse onderzoekstrajecten, zowel binnen als buiten het Radboudumc. Deze inspanningen hebben geleid tot een breed palet aan onderzoeken waar de Radboudumc Health Academy in samenwerking met diverse afdelingen participeert. De onderzoeksprojecten gaan over verschillende onderwerpen maar sluiten allemaal aan bij het leren in de praktijk en/of het leren van (aanstaande) professionals. Deze onderwerpen zijn: (1) learning in work environments, (2) the learning professional, (3) complex skill development, (4) curriculum innovation, (5) assessment.

Contact

Lia Fluit
Dr. C.R.M.G. (Lia) Fluit
T +31 (0)24 81 86844
T +31 (0)24 36 17746
Aanwezig di t/m vr

Bezoekadres

Gerard van Swietenlaan 4
6525 EZ Nijmegen
Route 43 | Kamer 4.32

Postadres

Radboudumc
Huispost 43
Radboudumc Health Academy
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen