Radboudumc

print
Skills en simulatie

Binnen de Radboudumc Health Academy is het thema Skills & Simulatie gericht op vaardigheidsonderwijs, zowel voor het trainen van technische en klinische vaardigheden, als communicatie- en teamvaardigheden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze onderwerpen en vindt u contactpersonen voor uw vragen over bijvoorbeeld het inzetten van faciliteiten, onderwijskundige ondersteuning, docentprofessionalisering en onderzoeksactiviteiten.

Onderwijs technische vaardigheden

Vaardigheidsonderwijs binnen de initiële opleiding vindt plaats in het Klinisch Trainingscentrum (KTC). Hier bevinden zich faciliteiten zoals fantomen en onderwijsruimten voor het trainen van technische vaardigheden, bijvoorbeeld reanimeren, infuus prikken en hechten.

Vaardigheidsonderwijs voor bijscholing vindt tevens plaats in het Skills & Simulatie lab. Lees hieronder bij het kopje Onderwijs teamvaardigheden meer over de simulatieteamtraining en kijk bij Skills & Simulatie lab (wordt aan gewerkt).

Toetsing klinische vaardigheden

Op het Klinisch Trainingscentrum worden diverse vaardighedentoetsen afgenomen. Het gaat daarbij voornamelijk om toetsing binnen de opleiding Geneeskunde. Daarnaast worden ook toetsen uitgevoerd voor studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en tevens vindt hier de deeltoets klinische vaardigheden plaats, een onderdeel van de landelijke assessmentprocedure voor buitenslands gediplomeerde artsen. Binnen dit team is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van:

  • Inzet van gestandaardiseerde patiënten voor toetsing van klinische vaardigheden
  • Ontwikkeling van stationsexamens
  • Onderzoek en evaluatie van klinisch vaardighedenonderwijs en toetsing

Onderwijs communicatievaardigheden

Simulatiepatiënten worden in het medisch onderwijs veelvuldig ingezet voor communicatievaardigheidstrainingen. In het Nijmeegse onderwijscurriculum worden simulatiepatiënten gebruikt in vaardigheidstrainingen in de lijn Communicatie en Consultvoering (C&C), zowel in de bachelor- als masteropleiding. Hierbij is veel aandacht voor het integreren van communicatie met medische inhoud. De inzet van simulatiepatiënten is zeer geschikt voor de training van studenten en bij formatieve beoordeling. Binnen dit team is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van:

  • Inzet van simulatiepatiënten in vaardigheidstrainingen in communicatie en consultvoering
  • Ontwikkeling onderwijsmateriaal voor communicatie- en consultvoering
  • Onderzoek en evaluatie van communicatie-onderwijs

Contact Communicatie en consult vaardigheden

Contact Simulatiepatiënten

Onderwijs teamvaardigheden

Onderwijs teamvaardigheden kan plaatsvinden in een gesimuleerde omgeving met behulp van geavanceerde simulatiepatiënten, zogenaamde simulatieteamtrainingen. Binnen het Radboudumc vindt ook onderwijs teamvaardigheden plaats op het gebied van Crew Resource Management.

Simulatieteamtraining

In simulatieteamtrainingen worden scenario’s van acuut zieke patiënten gesimuleerd op geavanceerde patiënt simulatoren die verschillende ziektebeelden kunnen nabootsen. Teams van studenten of professionals kunnen hierdoor trainen in de opvang van een acuut zieke patiënt. Door met videobeelden het verloop van het scenario grondig na te bespreken met het team, wordt inzicht gegeven in de werkwijze binnen een team in dergelijke situaties. De doelstellingen zijn over het algemeen gericht op teamvaardigheden, waaronder  communicatie, leiderschap en overzicht over de situatie, maar kunnen zich ook richten op meer technische vaardigheden. 

Crew Resource Management (CRM) 

Het gedachtegoed van Crew Resource Management of kort CRM, is overgenomen uit de luchtvaart. Vaak wordt het geassocieerd met checklists en invullijsten, maar CRM is meer dan dat. CRM is een cultuur. Een cultuur waarin werknemers samenwerken die aandacht hebben voor kwaliteit en elkaar daarop aanspreken. Er heerst een no-blame cultuur waarin fouten worden aangegrepen als leermomenten waar eenieder wijzer van kan worden. Met aandacht voor zaken als stressmanagement, closed-loop communicatie, effectief leiderschap en team awareness. Binnen de simulatie teamtrainingen is er veel aandacht voor onderdelen van CRM. Het aandeel CRM zal de komende jaren naar verwachting verder groeien.

Contact

Charlotte Lommen
Ir. C.M.L. (Charlotte) Lommen
T +31 (0)24 36 87074
T +31 (0)24 36 17746
Aanwezig ma/di/do/vr

Bezoekadres

Gerard van Swietenlaan 4
6525 EZ Nijmegen
Route 43 | Kamer 4.05

Postadres

Radboudumc
Huispost 43
Radboudumc Health Academy
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen