Radboudumc

print
Radboudumc Health Academy

Voor leren en ontwikkelen in de zorg, voor nu en in de toekomst.

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid.

Opleidingen Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Tandheelkunde

Ondersteuning academisch onderwijs
Voor academisch onderwijs binnen het Radboudumc, dat vorm krijgt door inhoudelijke bijdragen van (medische) professionals van verschillende afdelingen.

 

Beroepsopleidingen in de zorg op mbo- en hbo-niveau

Initiële zorgopleidingen
Kies voor een beroepsopleiding in de zorg bij het Radboudumc, verzorgd in nauwe samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), het ROC Nijmegen en de Fontys Hogeschool.

Meer informatie over Initiele zorgopleidingen

Vervolgopleidingen voor verpleegkundigen en paramedici

Vervolgopleidingen Zorgberoepen
Behoefte aan meer verdieping in je beroepsuitoefening? We verzorgen een groot aantal vervolgonderwijsprogramma's. De meest uiteenlopende specialisaties en onderwerpen bieden we aan.

Meer informatie over Vervolgopleidingen Zorgberoepen

Bij‐ en nascholing voor alle professionals

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerkonderwijs, precies afgestemd op de behoefte van jou of jouw afdeling. Ook kun je bij ons terecht voor een groot aanbod aan leertrajecten, scholingen met open inschrijving en onderwijsadvies.

Onderwijs en onderzoek

Onderzoek en Onderwijs richt zich op het leren van  zorgprofessionals (al dan niet in opleiding) in onderwijssettings en in de praktijk. Hiermee wordt nieuwe kennis en inzichten voor het onderwijs en de praktijk verkregen. Binnen het taakgebied onderwijs ligt de focus op de didactische en onderwijskundige scholing van professionals in opleiding als onderdeel van de eindtermen van de door ons verzorgde opleidingen.

Meer informatie over Onderwijs en onderzoek

ICT in het onderwijs

ICT neemt een steeds belangrijkere rol in het onderwijs in. Net als leermiddelen en werkvormen moet ICT doelbewust ingezet worden. Zo kan het onderwijs efficienter, effectiever en uitdagender worden.

ICT in het onderwijs biedt advies en ondersteuning, bijvoorbeeld voor de digitale leeromgeving, onderwijs-pc's, Blackboard of Lectora Online.

Meer informatie over ICT in het onderwijs 

Thematische beleidsondersteuning

Wij werken aan onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, kijken we bijvoorbeeld mee naar de samenstelling van curricula en ontwikkelen we (digitale) onderwijsmaterialen en toetsbeleid. Met training en coaching dragen we onze onderwijskundige kennis over aan o.a. onze docenten, examinatoren, opleiders en blokcoördinatoren. 

Informatie voor