Radboudumc

print
Museum voor Anatomie en Pathologie

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is gevestigd in het studiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. De eerste collectie is in 1967 ingericht door de toenmalige hoogleraar in de anatomie, professor dr. H. J. Lammers.

Het museum vervult een belangrijke studiefunctie voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en paramedische beroepen. Daarnaast trekt het veel bezoekers die uit interesse een kijkje komen nemen naar bouw en functie van het menselijk lichaam. Dat is bijna de helft van de in totaal bijna 15.000 bezoekers per jaar.

Veel middelbare scholen en zorg- en verpleegkundeopleidingen hebben een bezoek aan het museum als vast onderdeel in hun lespakket opgenomen.

Museum

Het Museum voor Anatomie en Pathologie bestaat uit twee studie/expositiezalen: een studiezaal Anatomie en een studiezaal Pathologie. 

Mooie preparaten
De tentoongestelde preparaten zijn mooi om naar te kijken en wekken ieders belangstelling: je wilt er meer over weten. De meeste zijn dan ook voorzien van begeleidende documentatie. Wilt u uitgebreidere informatie, dan raden wij u aan een rondleiding aan te vragen. Het overbrengen van feitelijke anatomische kennis en het laten zien van de schoonheid van het menselijk lichaam gaan hier hand in hand.

Onderwijsfunctie

In de tentoonstelling staat de mens centraal. In een rustige, ruimtelijke opstelling is een groot aantal preparaten te zien van embryo’s, foetussen en delen van het menselijk lichaam. Voor embryologie en de anatomie van het hoofd-halsgebied is een belangrijke plaats ingeruimd. Ook voor het onderwijs aan studenten tandheelkunde is extra aandacht besteed, door de aanwezigheid van extra studiemateriaal.

Studiemateriaal
De preparaten zijn zo gegroepeerd dat zij een logisch geheel vormen en helder beeld geven van de complexiteit van het menselijk lichaam, voor zowel de student als de belangstellende leek. Het museum vervult daarmee een belangrijke functie als verlengstuk van de snijzaal. Daar is nu eenmaal niet voldoende materiaal voorhanden voor iedere student. De tentoongestelde preparaten zijn dan ook in eerste instantie bedoeld als studiemateriaal.