Radboudumc

print
Aanmelding en goedkeuring

De commissie Onderzoeksstage dient uw stageproject goedgekeurd te hebben, alvorens u aan CKO9 en de stage mag beginnen. Om de goedkeuringsprocedure in gang te zetten, meldt u zich via uw webdossier aan voor een stage waarbij u het project beschrijft dat u wilt gaan doen. 

In deze projectschets worden de achtergrond van het onderzoek, de onderzoeksvraag, het design, de rationale en gedetailleerd werkplan met tijdpad, de haalbaarheid en literatuur bij voorkeur op 1-2 A4 beschreven. 

LET OP: Aanmelden kan alleen elektronisch via uw Studenten Webdossier. Selecteer hier onder “Nieuwe aanvraag indienen” “Onderzoeksstage Geneeskunde aanvraag” en klik op start. Leest eerst de invulinstructie boven in het scherm. U kunt deze instructie hier ook downloaden: Invulinstructie elektronisch aanmelden onderzoeksstage.

Lees tevoren goed het episodeboek door en verdiep u in de eisen die aan de onderzoeksstage worden gesteld. Op de website waar u nu bent, vindt u ook twee episodeboeken: het “Episodeboek Onderzoeksstage - elektronisch aangemeld” en het “Episodeboek Onderzoeksstage” voor degenen die zich nog op papier hebben aangemeld. De inhoud van beide episodeboeken is niet fundamenteel anders, alleen waar het de praktische procedures betreft zijn er verschillen. 

Tijdig aanmelden

Tijdige aanmelding is noodzakelijk. Aanmeldingsformulier en projectvoorstel dienen uiterlijk op de eerste dag van de periode voorafgaand aan de periode waarin u CKO9 wilt volgen, te worden ingeleverd. Zie ook het overzicht startdata CKO9 en aanmeld-deadlines.

Voor deelname aan CKO9 gelden dezelfde ingangseisen als voor de stage zelf. Hoewel de stage altijd na CKO9 komt, hoeft deze niet precies op CKO9 aan te sluiten. Een ‘voldoende’ voor CKO9 is verplicht om met de stage te kunnen starten.

Uitslag

In het Studenten Webdossier kunt u zien of uw stagevoorstel door de Commissie Onderzoeksstage is goedgekeurd en wanneer u bent ingedeeld voor CKO9. Ten behoeve van CKO9 levert u het goedgekeurde projectvoorstel tijdig via blackboard in.

Let op

Aanmelden voor Episode Onderzoekstage kan alleen via het Studenten Webdossier. Lees van te voren de invulinstructie.   

Voor studenten die zich nog op papier hebben aangemeld zal ook de beoordeling op papier verlopen.