Radboudumc

print
Aanmelding en goedkeuring

De commissie Onderzoeksstage dient uw stageproject goedgekeurd te hebben, alvorens u aan CKO9 en de stage mag beginnen. Om de goedkeuringsprocedure in gang te zetten, levert u het aanmeldingsformulier voor CKO9 en de onderzoeksstage samen met een korte projectschets in bij StIP.

In deze projectschets worden de achtergrond van het onderzoek, de onderzoeksvraag, het design, de rationale en gedetailleerd werkplan met tijdpad, de haalbaalheid en literatuur bij voorkeur op 1 A4 beschreven. Op zowel aanmeldingsformulier als projectschets dient te worden aangegeven wie de stage gaat begeleiden.

LET OP: vanaf 10 februari 2015 om 12.00 uur kunt u zich niet meer op papier aanmelden maar dient dit elektronisch te gebeuren via uw Studenten Webdossier. Selecteer hier onder “Nieuwe aanvraag indienen” “Onderzoeksstage Geneeskunde aanvraag” en klik op start. Leest eerst de invulinstructie boven in het scherm. Ook bij de balie van StIP vindt u een formulier met de hierboven genoemde invulinstructie. U kunt deze instructie hier ook downloaden: Invulinstructie elektronisch aanmelden onderzoeksstage.

Lees tevoren goed het episodeboek door en verdiep u in de eisen die aan de onderzoeksstage worden gesteld. Op de website waar u nu bent, vindt u ook twee episodeboeken: het “Episodeboek Onderzoeksstage - elektronisch aangemeld” en het “Episodeboek Onderzoeksstage” voor degenen die zich nog op papier hebben aangemeld. De inhoud van beide episodeboeken is niet fundamenteel anders, alleen waar het de praktische procedures betreft zijn er verschillen. 

Hoe ontvang ik het aanmeldingsformulier?

Het aanmeldingsformulier voor CKO9 en de onderzoeksstage is beschikbaar in het Nederlands en Engels. U kunt dit formulier afhalen bij het StIP of downloaden: Aanmeldingsformulier (NL) of Registration form (ENG). Vergeet niet de achterzijde (pagina 2) in te vullen en lees hier ook de informatie over CKO9 (Centraal Klinisch Onderwijs 9) en de leerdoelen van de stage. Zie verder ook het overzicht startdata CKO9 en aanmeld-deadlines.

Tijdig aanmelden

Tijdige aanmelding is noodzakelijk. Aanmeldingsformulier en projectvoorstel dienen uiterlijk op de eerste dag van de periode voorafgaand aan de periode waarin u CKO9 wilt volgen, te worden ingeleverd.

Voor deelname aan CKO9 gelden dezelfde ingangseisen als voor de stage zelf. Hoewel de stage altijd na CKO9 komt, hoeft deze niet precies op CKO9 aan te sluiten. Een ‘voldoende’ voor CKO9 is verplicht om met de stage te kunnen starten.

Uitslag

In het Studenten Webdossier kunt u zien of uw stagevoorstel door de Commissie Onderzoeksstage is goedgekeurd en wanneer u bent ingedeeld voor CKO9. Ten behoeve van CKO9 levert u het goedgekeurde projectvoorstel tijdig via blackboard in.

Let op

Vanaf 10 februari, 12.00 uur, kunt u zich voor Episode Onderzoekstage alleen nog aanmelden via het Studenten Webdossier. Lees van te voren de invulinstructie. Deze instructie is ook bij de balie van StIP te krijgen. 

Voor studenten die zich elektronisch hebben aangemeld zal ook de beoordeling elektronisch verlopen. Voor studenten die zich vóór 10 februari 12.00 uur op papier hebben aangemeld verandert er niets.