Radboudumc

print
Aanmelding en goedkeuring

De commissie Onderzoeksstage dient het stageproject van de student goedgekeurd te hebben, alvorens deze aan CKO9 en de stage mag beginnen. Om de goedkeuringsprocedure in gang te zetten, levert de student het aanmeldingsformulier voor CKO9 en de onderzoeksstage samen met een korte projectschets in bij StIP.

In deze projectschets worden de achtergrond, motivatie, vraagstelling, design en werkplan met tijdpad van het onderzoek in maximaal 400 woorden beschreven (max 1 A4). Op zowel aanmeldingsformulier als projectschets dient te worden aangegeven wie de stage gaat begeleiden.

Hoe ontvang ik het aanmeldingsformulier?

Het aanmeldingsformulier voor CKO9 en de onderzoeksstage is beschikbaar in het Nederlands en Engels. U kunt dit formulier afhalen bij het StIP of downloaden: Aanmeldingsformulier (NL) of Registration form (ENG). Vergeet niet de achterzijde (pagina 2) in te vullen en lees hier ook de informatie over CKO9 (Centraal Klinisch Onderwijs 9) en de leerdoelen van de stage. Zie verder ook het overzicht startdata CKO9 en aanmeld-deadlines.

Tijdig aanmelden

Tijdige aanmelding is noodzakelijk. Aanmeldingsformulier en projectvoorstel dienen uiterlijk op de eerste dag van de periode voorafgaand aan de periode waarin de student CKO9 wil volgen, te worden ingeleverd.

Voor deelname aan CKO9 gelden dezelfde ingangseisen als voor de stage zelf. Hoewel de stage altijd na CKO9 komt, hoeft deze niet precies op CKO9 aan te sluiten. Een ‘voldoende’ voor CKO9 is verplicht om met de stage te kunnen starten.

Uitslag?

In het Studenten Webdossier kan de student zien of zijn stagevoorstel door de Commissie Onderzoeksstage is goedgekeurd en wanneer hij is ingedeeld voor CKO9. Ten behoeve van CKO9 levert de student het goedgekeurde projectvoorstel tijdig via blackboard in.