Radboudumc

print
Basistraining Klinische Pastorale Vorming (KPV)

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leert u uw gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van uw eigen religieuze ontwikkeling leert u beter in te spelen op de ontwikkelingen die uw pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leert u uw communicatieve vaardigheden te versterken.

Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Deze KPV wordt aangeboden door het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat, in samenwerking met de Radboud Universiteit, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Studielast

De totale studielast is 560 uur (20 ECTS). Dit is gelijk aan de studielast van alle basistrainingen KPV in Nederland. Doet u daarnaast een klinische leerstage (kan, hoeft niet), dan wordt de totale omvang 25 ECTS.

Trainers

De groep in 2018 traint onder leiding van dr. Anneke de Vries met medewerking van dr. Wim Smeets en gastdocenten. Beide trainers zijn supervisor (LVSC- en RKPV-geregistreerd) en actief als geestelijk verzorger in het Radboudumc.

Leerdoelen

De leerdoelen van de KPV-training zijn uitgebreid beschreven in een apart document. Dit is op te vragen bij het secretariaat.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en levert voor de registratie 70 punten op. De training kan ook gevolgd worden in het kader van de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk, als specialisatie. Met het volgen van de KPV (12,5 punten) is in één keer aan de nascholingsverplichtingen voor een periode van vijf jaar voldaan.

Internationale standaard

De KPV-training beantwoordt aan de Amerikaanse ACPE Standards level 2.

Trainingsperiode

2018
De training in 2018 beslaat 16 weken. Zij valt tussen 9 januari en 28 juni en is verdeeld over 5 blokken van respectievelijk 6, 3, 4 en 3 weken. De trainingsdagen zijn dinsdag en woensdag (in week 1 en 16 ook de donderdag). Bekijk de planning voor 2018.

Benodigde studie- en werktijd buiten trainingsdagen
Tijdens de training zijn er meestal dus twee trainingsdagen in Nijmegen. Reserveert u daarnaast één studiedag per week (zonder werk en zonder zorg voor kinderen!) voor voorbereiding en verwerking. De andere twee dagen van de week werkt u, om de pendel tussen leren en werken mogelijk te maken. 
Ook in de weken zonder trainingsdagen in Nijmegen werkt u twee dagen in uw baan en gebruikt u de drie overige dagen voor reflectie, studie en evaluatie in het kader van de KPV (afgezien van vakanties).
Overweegt u in plaats van uw eigen werk een klinische stage in een zorginstelling, dan overleggen we over de mogelijkheden.

voor wie?

 • Geestelijk verzorgers
 • Predikanten
 • Pastores

wat zijn de toelatingseisen?

 • een Master Theologie, Religiewetenschappen, of Humanistiek (of een opleiding hieraan gelijkwaardig) aan een door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers erkende instelling;
 • minimaal 3 jaar betaalde professionele werkervaring in geestelijke verzorging of pastoraat, ook in het half jaar voorafgaande aan de training. Eventueel kan dit laatste ook in de vorm van een werkervaringsplaats in het Radboudumc, mits u zich zeer vroegtijdig meldt;
 • betaalde professionele werkervaring tijdens de training. Eventueel kan dit ook door middel van een klinische leerstage. Als u dit wenst kijken we met u naar de mogelijkheden.

waar wordt het gegeven?

De cursus wordt gegeven in het Radboudumc te Nijmegen.
U ervaart derhalve aan den lijve hoe het er in een academische zorgorganisatie aan toegaat. Er wordt gebruik gemaakt van de trainingsruimte van de DGVP, van een ruimte in Villa Oud-Heyendaal en van de kapel van de Studentenkerk.

wat is de aanmeldprocedure?

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij het mw. S. Ebbeng, secretaresse van het KPV-Expertisecentrum in Nijmegen. Insturen: zo snel mogelijk! Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een screening. Deze screening vindt plaats in oktober 2016 en omvat twee gesprekken, een gesprek met de supervisor van de training en dr. Michael Scherer-Rath, praktisch theoloog, en een gesprek met drs. Prijna van Duuren, psychotherapeut. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over uw toelating.

Beoordeling

Aan het einde van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie in Nederland. Daarnaast ontvangt u een beoordeling van de trainers en externe beoordelaars van het portfolio dat u gedurende de training samenstelt. 

Evaluaties van deelnemers

"De KPV-training van het Radboudumc staat voor professionele kwaliteit en diepgang."

"Doen!  Het is de investering dubbel en dwars waard. Niet te lang mee wachten (na circa 5 jaar predikantschap), zodat je er lang profijt van hebt. Maar, ook wanneer je nog maar 5-10 jaar te gaan hebt: een heel nuttige investering in jezelf en in je gemeente."

"Ik had het niet voor mogelijk gehouden maar je begrijpt je religieuze biografie pas goed nadat je de morele  biografie hebt bestudeerd!"

"De KPV is een verrijking voor de ontwikkeling van mijn professionaliteit, maar ook voor mijn persoonlijk leven." 

"Hele waardevolle training om je eigen persoonlijke en professionele kennis en vaardigheden te verdiepen. Vraagt veel tijd en energie maar je krijgt er ook veel voor terug."

"De KPV biedt je een unieke kans om jezelf en naderen onder ogen te komen. De KPV doe je er niet eventjes bij, maar als je ervoor kiest de KPV te gaan doen, krijg je er heel veel bij op vele plaatsen van je bestaan."

meer weten?

voor 2018: dr Anneke de Vries, geestelijk verzorger en supervisor van de training, anneke.devries@radboudumc.nl

of bij de management assistente Sylvia Ebbeng, sylvia.ebbeng@radboudumc.nlRadboudumc KPV-Expertisecentrum
Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Gerard van Swietenlaan 4
route 20
6525 GB  Nijmegen


Aanmelden
secretariaat
mw. S. Ebbeng
(024) 361 33 20
klinischepastoralevorming@radboudumc.nl


kenmerken

 • Soort opleiding: bijscholing
 • Duur opleiding: 16 weken
 • Training 2018: 9 januari tot en met 28 juni 2018, terugkomdagen 30 en 31 oktober 2018 
 • Taal: Nederlands
 • Kosten training 2018: € 5.495 + € 50 inschrijfgeld + € 1600 verblijfskosten
 • Bij aanmelding ontvangt u een lijst met fondsen, die u om een bijdrage kunt verzoeken.