Radboudumc

print
Basistraining Klinische Pastorale Vorming (KPV)

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leert u uw gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van uw eigen religieuze ontwikkeling leert u beter in te spelen op de ontwikkelingen die uw pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leert u uw communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Studielast
De totale studielast is 560 uur (20 ECTS). Dit is gelijk aan de studielast van alle basistrainingen KPV in Nederland. Doet u daarnaast een klinische leerstage (kan, hoeft niet), dan wordt de totale omvang 25 ECTS.

Trainers
De groep traint in 2015 onder leiding van drs. Jack de Groot, met medewerking van dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries. In 2016 vindt de training plaats onder leiding van dr. Anneke de Vries met medewerking van drs. Jack de Groot en dr. Wim Smeets. Alle drie de trainers zijn supervisor (LVSC- en RKPV-geregistreerd) en actief als geestelijk verzorger in het Radboudumc. Daarnaast verlenen docenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en andere gastdocenten hun medewerking.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en levert voor de registratie 70 punten op. De training kan ook gevolgd worden in het kader van de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk, als specialisatie. Met het volgen van de KPV (12,5 punten) is in één keer aan de nascholingsverplichtingen voor een periode van vijf jaar voldaan.

Internationale standaard
De KPV-training beantwoordt aan de ACPE Standards level 2.

Trainingsperiode 2015

De training beslaat 16 weken, in de periode van woensdag 7 januari t/m vrijdag 19 juni 2015, verdeeld over 4 blokken van resp. 6, 4, 2 en 4 weken. De trainingsdagen zijn donderdag en vrijdag (in week 2 en 25 ook de woensdag). Reserveert u daarnaast één studiedag per week (zonder werk en zonder zorg voor kinderen) voor voorbereiding en verwerking. De andere twee dagen werkt u, om de pendel tussen leren en werken mogelijk te maken. Ook in de `vrije weken' werkt u twee dagen en gebruikt u de `vrije' dagen voor reflectie, studie en evaluatie. Overweegt u in plaats van uw eigen werk een klinische stage in een zorginstelling, dan overleggen we over de mogelijkheden. 
Bekijk de planning voor 2015

Trainingsperiode 2016

De training beslaat 16 weken, in de periode van woensdag 8 januari t/m vrijdag 24 juni 2016, verdeeld over 4 blokken van resp. 5, 2, 4 en 5 weken. Trainingsdagen: donderdag en vrijdag (in week 2 en 26 ook de woensdag). Reserveert u daarnaast één studiedag per week (zonder werk en zonder zorg voor kinderen) voor voorbereiding en verwerking. De andere twee dagen werkt u, om de pendel tussen leren en werken mogelijk te maken. Ook in de `vrije weken' werkt u twee dagen en gebruikt u de `vrije' dagen voor reflectie, studie en evaluatie. Overweegt u in plaats van uw eigen werk een klinische stage in een zorginstelling, dan overleggen we over de mogelijkheden. 
Bekijk de planning voor 2016

voor wie?

 • Geestelijk verzorgers
 • Predikanten
 • Pastores

wat zijn de toelatingseisen?

 • een voltooide academische theologische of religiewetenschappelijke opleiding (of een opleiding hieraan gelijkwaardig) aan een door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers erkende instelling;
 • minimaal 3 jaar betaalde professionele werkervaring in geestelijke verzorging of pastoraat, ook in het half jaar voorafgaande aan de training. Eventueel kan dit laatste ook in de vorm van een werkervaringsplaats in het Radboudumc, mits u zich zeer vroegtijdig meldt;
 • betaalde professionele werkervaring tijdens de training. Eventueel kan dit ook door middel van een klinische leerstage. Als u dit wenst kijken we met u naar de mogelijkheden.

waar wordt het gegeven?

De cursus wordt gegeven in het dynamische Radboudumc, in het Expertisecentrum bij de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat. U ervaart derhalve aan den lijve hoe het er in een academische zorgorganisatie aan toegaat.

wat is de aanmeldprocedure?

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij het secretariaat van het Expertisecentrum in Nijmegen, bij mw. J. Maes of mw. S. Ebbeng. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een screening. Deze screening omvat twee gesprekken, een gesprek met de supervisor van de training en dr. Michael Scherer-Rath, praktisch theoloog, en een gesprek met drs. Prijna van Duuren, psychotherapeut. Deze gesprekken vinden plaats in september of oktober. Meldt u zich derhalve zo spoedig mogelijk aan.

Beoordeling

Aan het einde van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie in Nederland. Daarnaast ontvangt u een beoordeling van de trainers en externe beoordelaars van het portfolio dat u gedurende de training samenstelt. 

meer weten?

Radboudumc
Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Expertisecentrum
Gerard van Swietenlaan 4,
6525 GB  Nijmegen
Route 20

dr. Anneke de Vries, geestelijk verzorger, supervisor

Aanmelden
secretariaat
mw. J. Maes en mw. S. Ebbeng

T (024) 361 33 20
E DGVPKPV@dgvp.umcn.nl


kenmerken

 • Soort opleiding: bijscholing
 • Duur opleiding: 16 weken
 • Cursus 2015: 7 januari tot en met 19 juni 2015, terugkomdagen 19 en 20 november 2015
 • Cursus 2016: 6 januari tot en met 24 juni 2016, terugkomdagen 25 en 26 november 2016 
 • Taal: Nederlands
 • Kosten cursus 2015: € 5.100 (waarvan € 25 inschrijfgeld) plus verblijfskosten € 1.200
 • Kosten cursus 2016: € 5.400 (waarvan € 25 inschrijfgeld) plus verblijfskosten € 1.300