Radboudumc

print
Individuele en groepssupervisie

Reflectie op het eigen werk gericht op specifieke leerdoelen
Supervisie is een geschikte opleidingsmethode voor functies waarbij men voor het grootste deel niet volgens vastgestelde procedures kan werken, maar door ervaring leert een eigen werkwijze te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de integratie van kennis, houding, vaardigheid en de eisen van de institutionele context. Zo kan supervisie een welkome hulp zijn om op een zelfstandige en persoonlijke wijze vorm te geven aan uw eigen beroep.
Het Centrum biedt de mogelijkheid van individuele en groepssupervisie aan geestelijk verzorgers en andere professionals. Tegelijk is de expertise aanwezig om teams te begeleiden die verkeren in een fase van opbouw of heroriëntatie.

Praktisch
Voor individuele en groepssupervisie kunt u een beroep doen op de supervisoren van het Centrum voor Klinische Pastorale Vorming (KPV). De supervisoren zijn opgeleid via de Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale supervisie. Ook zijn zij geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

voor wie?

  • Geestelijk verzorgers
  • Predikanten
  • Pastores

wat zijn de toelatingseisen?

Voor deelname aan supervisie gelden geen toelatingseisen.

waar wordt het gegeven?

Op locatie of in het trainingscentrum KPV van het Radboudumc.

wat is de aanmeldprocedure?

Voor aanvragen en een eerste vrijblijvend contact kunt u contact opnemen met de supervisoren drs. J. de Groot, dr. W. Smeets of dr. A. de Vries. Dit contact loopt via het secretariaat van het KPV-Centrum in Nijmegen, bij mw. J. Maes of mw. S. Ebbeng.

Direct naar

meer weten?

Radboudumc
Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Expertisecentrum
Gerard van Swietenlaan 4, 6525 GB Nijmegen
Route 20

Meer informatie
drs. Jack de Groot, dr. Wim Smeets of
dr. Anneke de Vries, pastor
supervisoren

Aanmelden en contact
Secretariaat:
mw. J. Maes en mw. S. Ebbeng.

T: (024) 361 33 20
E-mail: kpv.gvp@radboudumc.nl

kenmerken

  • Soort opleiding: traject op afspraak
  • Duur opleiding: traject op afspraak
  • Startdata: op afspraak
  • Taal: Nederlands
  • Kosten: volgens afspraak