Radboudumc

print
Expertisecentra

In de gezondheidszorg is een expertisecentrum een centrum waar bijzondere kennis en kunde aanwezig is, die gedeeld wordt buiten de eigen organisatie.

De belangrijkste taken van een expertisecentrum zijn:

  • Leveren van hoogwaardige patiëntenzorg voor zelfs de meest complexe patiëntengroepen;
  • Verzamelen, bundelen en vergroten van aanwezige kennis en kunde, onder meer door wetenschappelijk onderzoek;
  • Bevorderen/delen van kennis aan anderen in de regio en daarbuiten;
  • Coördineren van zorg en behandeling intern, maar juist ook extern tot ver buiten de eigen regio;
  • Leidende/vooraanstaande rol spelen op de bovengenoemde vier taken op landelijk niveau.

Binnen het Radboudumc kennen we twee verschillende soorten expertisecentra: expertisecentra voor zeldzame aandoeningen en expertisecentra voor niet zeldzame aandoeningen.

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen bij het Radboudumc

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de volgende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen binnen het Radboudumc erkend:

Over de erkenning

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de beoordeling van 288 potentiële expertisecentra is naar een breed scala aan criteria gekeken. Er zijn in Europees verband 17 criteria rond 7 verschillende thema’s. Zo wordt er gekeken naar de aanwezigheid van richtlijnen, zorgpaden, standaarden en indicatoren. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar het wetenschappelijk onderzoek. Ook de continuïteit van zorg is een belangrijk punt.

De toekenning van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen zijn een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen waaraan in totaal 6 tot 8% van de bevolking lijdt.