Radboudumc

print
Onderzoek naar inbreuk op wetenschappelijke integriteit afgerond
 
 
23-04-2012

De commissie, die op verzoek van de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud de gang van zaken rondom het PainDETECT-project heeft onderzocht, heeft haar eindrapportage afgerond. Eén van de onderzoekers van het project heeft vorig jaar, zoals eerder gemeld, deels gefingeerde data aangeleverd. Verdere onregelmatigheden zijn er bij het project niet geconstateerd, ook niet bij andere wetenschappelijke projecten van de persoon in kwestie.

Het PainDETECT-project heeft tot doel de Nederlandse versie van enkele pijnscorelijsten te valideren. Een huisarts die destijds als parttime onderzoeker in dienst was van het UMC St Radboud, heeft een deel van de informatie gefingeerd. Na de ontdekking van deze schending van de wetenschappelijke integriteit heeft betrokkene ontslag genomen bij het UMC St Radboud en spijt betuigd.

De opzet van PainDETECT is dat twee artsen, onafhankelijk van elkaar, met behulp van een scorelijst de klachten van patiënten met chronische pijn beoordelen. De betrokkene vulde niet alleen zijn eigen scorelijst in, maar ook die van de tweede arts. Dit incident heeft geen schade berokkend aan patiënten en de veiligheid van patiënten is niet in het geding geweest.

De commissie twijfelt niet aan de geldigheid van de andere data, die verzameld zijn in Nederlandse pijncentra. De gefingeerde data zijn vernietigd. Het PainDETECT-project kan worden voortgezet.

Het is zeer onwaarschijnlijk, dat er data zijn vervalst bij andere onderzoeken waarbij deze persoon betrokken was, aldus de eindrapportage. Voor zover dat empirisch onderzoek betrof, waren de data verzameld door collega-onderzoekers.

De decaan van het UMC St Radboud, prof.dr. Paul Smits, stelt vast dat hier sprake is geweest van een onacceptabel incident. ‘De schade van de inbreuk is beperkt gebleven omdat het hierbij slechts om één onderzoeker ging, die één keer in de fout is gegaan.’

Vertrouwen is de basis van alle wetenschappelijke samenwerking, stelt de commissie in het eindrapport. Dit kan alleen gedijen in een omgeving waarin de regels van het spel helder en expliciet zijn. Daarom beveelt de commissie aan om binnen het UMC St Radboud het bestaande systeem voor kwaliteitszorg voor mensgebonden onderzoek verder uit te bouwen.

De Raad van Bestuur neemt de aanbevelingen uit het rapport over. Decaan Smits: ‘Het UMC St Radboud wil niet alleen in de patiëntenzorg, maar ook in onderwijs en in wetenschappelijk onderzoek aantoonbaar onderscheidende kwaliteit bieden. Daarbij is de attitude en integriteit van de individuele onderzoeker het belangrijkst. Verder is een optimaal functionerende kwaliteitsborging van wetenschappelijke data een vereiste. ‘

Direct naar

Pers

Voor het aanvragen van interviews met medewerkers, het maken van foto’s, radio- en televisieopnames of voor andere informatie neemt u contact op met de persvoorlichters van het UMC St Radboud.