Radboudumc

print
Elektronisch patiëntendossier

Iedere patiënt van het Radboudumc heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In dit EPD slaan we alle medische gegevens op van een patiënt. Onze zorgverleners hebben alleen toegang tot de gegevens die voor hun functie van belang zijn om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

EPD draagt bij aan patiëntveiligheid 

Het Elektronisch Patiënten Dossier levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze patiënten. Want de kans op het maken van fouten wordt geminimaliseerd doordat iedere zorgverlener altijd alle meest actuele patiëntgegevens kan bekijken. Ook de informatie die collega’s invoerden. Iedere zorgverlener registreert immers de patiëntgegevens in hetzelfde systeem. Bovendien heeft het systeem een aantal automatische controlefuncties die werkprocessen bewaken. Het EPD geeft bijvoorbeeld een signaal als er een gevaarlijke wisselwerking bestaat tussen voorgeschreven geneesmiddelen. Met deze en andere functies van het EPD monitoren we voortdurend de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg. Zo ontdekken we snel eventuele problemen en kunnen we de zorg constant verbeteren.

Uw medische gegevens inzien

Bent u patiënt bij het Radboudumc? Dan kunt u toegang krijgen tot een deel van uw medische gegevens uit het EPD van het Radboudumc. Dit kan via mijnRadboud. Hierin kunt u overal en op elk moment inloggen en uw medische gegevens bekijken, maar ook afspraken maken en vragen stellen aan uw behandelteam.