Radboudumc

print
Klachten, incidenten, complicaties

Klachten

Een hulpmiddel bij het toetsen van onze kwaliteit van zorg is onze klachtenprocedure. Hoewel alle medewerkers van het Radboudumc zich inzetten om goede, professionele zorg te verlenen, kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Wij willen dit graag weten, zodat we er iets aan kunnen doen. 

Incidenten en complicaties

Alle risico’s en complicaties uitsluiten is helaas onmogelijk. Zeker voor ernstig zieke patiënten. De risico’s kunnen wel verminderd worden door elk incident en complicatie te registreren, te analyseren en verbeterinitiatieven op te starten. In het Radboudumc doen we dit voor alle incidenten en complicaties en zetten we verbetermaatregelen in om herhaling te voorkomen.