Radboudumc

print
Hoe kunt u kwaliteit beoordelen?

De kwaliteit in een ziekenhuis is op veel verschillende manieren te meten. Hoewel niet te zeggen is welke manier de beste is, noemen patiënten en professionals vaak onderstaande onderwerpen als het gaat om het meten van kwaliteit van zorg. 

Meten om te verbeteren

Het meten van de kwaliteit van zorg geeft mogelijkheden om gericht te verbeteren. Zorgafdelingen meten en verbeteren zelf doorlopend hun kwaliteit van zorg en bekijken waar het anders of beter moet.

Interne en externe toetsing

Naast de metingen en verbeteringen van de afdelingen zelf, wordt ook regelmatig ziekenhuisbreed gecontroleerd of de kwaliteit goed genoeg is. Dit kan door een ziekenhuis zelf gedaan worden (interne toetsing) maar ook door een onafhankelijke partij (externe toetsing). Wordt een ziekenhuis getoetst en goed bevonden door een externe instantie, dan krijgt het ziekenhuis een accreditatie.

Ervaring: hoe vaak wordt een ingreep gedaan

Hoe vaker een ziekenhuis een behandeling uitvoert, hoe meer ervaring er is. Ook als er veel ingewikkelde ziektebeelden worden behandeld, zegt dat iets over de ervaring van een ziekenhuis. In het algemeen geldt: hoe meer ervaring met een ziektebeeld of ingreep, hoe beter de resultaten.

Patiëntervaringen

Ervaringen van patiënten geven een beeld van hoe tevreden de patiënt is over de zorg en de behandeling. Hebben de medisch specialisten en de verpleegkundigen goed geluisterd en hebben ze goede uitleg gegeven over de ziekte en de behandeling? Heeft de patiënt de zorg als veilig ervaren? Voelde de patiënt zich comfortabel? Ook is het van belang dat zorgverleners goede contacten onderhouden met patiëntenverenigingen over ziektebeelden. Zo krijgen de zorgverleners waardevolle informatie over de wensen en ervaringen van patiënten.