Radboudumc

print
Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Radboudumc is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Radboudumc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van het Radboudumc bevinden zich links naar externe websites. Het Radboudumc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Radboudumc

Linken naar pagina’s van het Radboudumc is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Radboudumc toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: www.radboudumc.nl, met als officiële beschrijving Radboudumc.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van het Radboudumc is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van het Radboudumc en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Radboudumc.

Cookies

Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee u onze site benadert worden geplaatst en waarmee u bij een vervolgbezoek op de site kunt worden herkend. De website www.radboudumc.nl en alle subsites die gebruik maken van dezelfde server maken gebruik van cookies. Dit gebeurt door Radboudumc of door partners die onderdelen van de site faciliteren. 

Welke cookies worden gebruikt en waarom?

  • Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
  • Cookies die informatie verschaffen over de kwaliteit en effectiviteit van de website en die we gebruiken om het gebruikersgemak van de site te verhogen. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing of afiliatic cookies zijn. Er wordt hierbij geen IP-gebonden informatie gebruikt, waardoor uw toestemming niet vereist is. U kunt het gebruik van de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.
  • Analytische cookies van Google Analytics gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.radboudumc.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. Door Radboudumc zijn met Google Analytics afspraken gemaakt om de inbreuk op privacy zo gering mogelijk te maken. Er is onder andere afgesproken dat geen volledige IP adressen worden doorgegeven. Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken uw toestemming niet vereist. U kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.
  • Het Radboudumc maakt voor het embedden van video’s binnen haar website gebruik van YouTube. YouTube hanteert haar eigen voorwaarden rond het plaatsen en uitlezen van cookies, zie hiervoor de voorwaarden en gevolgen voor uw privacy op hun website .YouTube gebruikt tracking cookies om de service te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren zoals relevantere zoekresultaten. Voor het gebruik van deze tracking cookies is uw toestemming vereist. Door gebruik te blijven maken van onze site (inclusief gebruik van de video's) geeft u toestemming voor het gebruik van het plaatsen van deze cookies door YouTube. Als u niet akkoord gaat kunt u de website niet gebruiken en adviseren we u naar een andere website te gaan.

Bescherming persoonsgegevens
Het Radboudumc houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, Radboudumc kan de cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het functioneren van de site of het beter afstemmen van de website aan de bezoekers. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Cookie-instellingen aanpassen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Ook kunt u aangeven als u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Tot slot
Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de informatie altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Deze cookie-informatie is laatst gewijzigd op 26 juli 2016.