Radboudumc

print
Mechanische fixatie van de ongecementeerde totale knieprothese (Promotie)
27-03-2017

Sanaz Berahmani

Proefschrift Press-fit stability of cementless femoral knee implants- a biomechanical evaluation
Promotor Prof. dr. ir. N.J.J. Verdonschot
Copromotor Dr. ir. D.W. Janssen
Datum 27 maart 2017
Tijd 16.30 uur
Locatie Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Jonge patiënten (<55 jaar) met knie-artrose krijgen vaak een ongecementeerde totale knieprothese (TKP). Er zijn tegenstrijdige rapporten over hoe lang TKP’s met deze vorm van fixatie mee gaan. De meest voorkomende vorm van falen van de ongecementeerde TKP is loslating van het implantaat van het bot, maar hoe deze loslating verloopt, is niet volledig bekend. Wel is bekend dat de kans op vroegtijdige loslating hoger is bij onvoldoende primaire stabiliteit. Daarom is het essentieel om de onderliggende mechanismen te begrijpen, om zo voor een goede primaire stabiliteit voor implantaten te zorgen.

Berahmani onderzocht de mechanische fixatie en de factoren die betrokken zijn bij de primaire stabiliteit van knie-prothesen. Om dit te bereiken, voerde zij in vitro testen in humane kadaver botten uit en gebruikte ze computermodellen. Haar bevindingen toonden de complexe interactie aan tussen patiënt- en ontwerpfactoren die van invloed zijn op de primaire stabiliteit van femorale knie-prothesen. Een grondige evaluatie van prothesen is essentieel en kan worden bereikt door het testen van verschillende botkwaliteiten, onder verschillende belastingen en met verschillende ontwerpfactoren.

Over de promovendus
Sanaz Berahmani (1986, Iran) behaalde in 2009 haar bachelor diploma in Biomedische Techniek aan de Teheran Polytechnic Universiteit, Iran, en behaalde vervolgens in 2012 haar master in Biomedische Wetenschapen in Nijmegen. In 2012 startte zij bovenstaand onderzoek op de afdelingen Orthopedie van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences.