Radboudumc

print
Wat maakt sommige kinderen kwetsbaar voor ernstige virale luchtweginfecties? (Promotie)
30-03-2017

Inge Ahout

Proefschrift Determinants of disease severity in children with viral lower respiratory tract infections
Promotor Prof. dr. R. de Groot, Prof. dr. P.W.M. Hermans    
Copromotor Dr. J.G. Ferwerda, Dr. M.I. de Jonge
Datum 30 maart 2017
Tijd  16.30 uur
Locatie Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Virale luchtweginfecties komen vaak voor bij jonge kinderen en zijn een veelvoorkomende reden voor doktersbezoek en ziekenhuisopname. Inge Ahout onderzocht waarom sommige kinderen veel zieker worden tijdens een virale luchtweginfecties dan anderen. Zij laat zien dat de risicogroepen voor een ernstig beloop van het Mexicaanse griepvirus vergelijkbaar zijn met die van de gewone seizoensgriep. Vooral kinderen met neurologische aandoeningen en psychomotore retardatie hebben een hoger risico op een ernstig beloop. Opvallend was echter dat de helft van de ernstig zieke kinderen, voorheen helemaal gezond was. Het is dus vraag of het alleen vaccineren van risicogroepen in Nederland voldoende is of dat we moeten heroverwegen om (net als in andere landen in Europa) álle kinderen jaarlijks tegen griep te vaccineren.

Ook laat Ahout in haar proefschrift zien dat met bepaalde laboratoriumbepalingen (ook wel biomarkers genoemd) zoals (ontstekings-)eiwitten, genexpressie en immunologische kenmerken, een onderscheid gemaakt kon worden tussen kinderen met een mild ziektebeloop en kinderen die op de intensive care opgenomen werden. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om met deze bepalingen ernstig zieken betrouwbaar te identificeren. Deze resultaten zijn inmiddels ook bevestigd in een nieuwe groep kinderen. Of deze testen ook in de dagelijkse praktijk het ziektebeloop kunnen voorspellen moet nog worden onderzocht. Als dit zo is, kan in de toekomst mogelijk beter worden voorspeld welke kinderen vroegtijdig medische behandeling nodig hebben.

Over de promovendus
Inge Ahout (1984) behaalde in 2008 haar artsexamen in Maastricht. Bovenstaand onderzoek voeder zij uit bij het Laboratorium Kinderinfectieziekten van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS). Momenteel is zij bezig met het derde jaar van haar opleiding tot kinderarts in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.