Radboudumc

print
Polikliniek Hartcentrum

De polikliniek en de functieafdeling maken onderdeel uit van het Hartcentrum. Binnen het Hartcentrum verlenen we gespecialiseerde zorg aan patiënten met problemen aan het hart en/of de grote bloedvaten in de borstkast.

Op de polikliniek van het Hartcentrum vindt de volgende poliklinische zorg plaats:

Voor elk van de bovengenoemde deelgebieden zijn gespecialiseerde artsen in dienst. Binnen enkele deelspecialismen zijn ook gespecialiseerde verpleegkundigen en technici werkzaam. Het Radboudumc is een opleidingsinstituut voor aankomend specialisten. Het kan zijn dat een arts in opleiding u onderzoekt en behandelt. Deze arts werkt onder supervisie van een staflid cardioloog.