Radboudumc

print
Centrum Seksueel en Familiaal Geweld

Het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (Centrum SFG) biedt acute, 24-uurs opvang aan slachtoffers van seksueel en familiaal huiselijk geweld. Slachtoffers van alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen, kunnen hier terecht zonder tussenkomst van een verwijzer. We verlenen op één veilige plek alle vormen van hulp die zij nodig hebben: medisch, psycho-sociaal, forensisch en politiehulp.

Acute opvang en nazorg

De acute opvang vindt plaats op de Spoedeisende Hulp (SEH) door speciaal hiervoor getrainde medewerkers. Daarna verwijzen we zo nodig door naar de juiste nazorg, via het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael (UGC Heyendael).

Voor wie?

Bent u slachtoffer van seksueel geweld? U kunt bij ons terecht als het geweld zeven dagen of korter geleden plaatsvond. Is het langer dan zeven dagen geleden? Neem contact op met uw huisarts of met de SoaSense-poli van de GGD.

Bent u slachtoffer van familiaal huiselijk geweld? Meld u bij ons als het 24 uur of korter geleden is gebeurd. Is het langer geleden, maar hebt u acute medische hulp nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht. In andere gevallen neemt u het beste contact op met uw huisarts.

Alleen patiënten die gebruik maken van acute opvang bij Centrum SFG, krijgen nazorg via UGC Heyendael.

Samenwerking

Het Centrum SFG is een samenwerkingsverband van Spoedeisende Hulp, Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UGC Heyendael en GGD Regio Nijmegen. Ook de politie Zuid-Gelderland en veel andere organisaties zijn erbij betrokken.

Centrum SFG is een Koplopersproject van afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Koplopers zijn zorginnovaties, gedreven door mensen die vinden dat het anders kan en moet in de zorg.

Links

Contact

Neem contact met ons op:
T (024) 361 41 87
24 uur per dag.