Radboudumc

print
Centrum voor Centrale Luchtwegaandoeningen

De afdelingen Longziekten, Keel-Neus-Oorheelkunde en Cardio-thoracale Chirurgie werken nauw samen op het gebied van centrale luchtwegaandoeningen om hoogkwalitatieve en multidisciplinaire zorg te bieden. Het gaat hier om patiënten met problemen met de stembanden, luchtpijp tot en met de hoofdbronchi. Door onderzoek ontwikkelen wij nieuwe diagnostische en behandeltechnieken. Veiligheid, kwaliteit, herkenbare multidisciplinaire zorg, innovatie en onderzoek zijn kernbegrippen die passen bij onze samenwerking.

Kennis & expertise

Behandeling van patiënten met een aandoening aan de centrale luchtwegen vereist specifieke kennis en expertise. Een multidisciplinaire samenwerking is van groot belang. Uit eigen onderzoek is gebleken dat patiënten met luchtpijpkanker in Nederland vaak onterecht geen chirurgische behandeling krijgen en dus een kans op genezing wordt onthouden.

  • Centrale longtumor

    Bij patiënten met een longtumor kan sprake zijn van een centrale ligging. Dat betekent dat de tumor een nauwe relatie heeft met de grote luchtwegen, één van beide hoofdbronchi  of de luchtpijp. Patiënten met een niet-kleincellig type longkanker (NSCLC, non-small cell lung cancer) komen in aanmerking voor een operatie als er geen uitzaaiingen zijn vastgesteld. Bij een centrale ligging is er meestal een speciale chirurgische techniek nodig om een deel van de luchtpijp weg te nemen, om op die manier de hele tumor te verwijderen. Dit vraagt om specifieke chirurgische expertise waarover wij beschikken in het UMC St Radboud. Lees meer over het ziektebeeld longkanker.

  • Longfunctieonderzoek

    Het longfunctieonderzoek is gericht op het vaststellen van een vernauwing in de luchtweg en op het bekijken van het verdere functioneren van uw longen.

    Meestal ademt u bij het onderzoek via een mondstuk aan een apparaat, waarbij een neusklem uw neus dichthoudt. Zo onderzoeken we of u wel of geen luchtwegvernauwing hebt. Met een longfunctieapparaat bepaalt de longfunctieanalist hoeveel lucht u in één seconde kunt in- en uitademen, en de totale hoeveelheid lucht die u kunt ademen. De metingen zijn behoorlijk inspannend.