Radboudumc

print
Geestelijke Verzorging en Pastoraat

De Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat (DGVP) van het Radboudumc is een geïntegreerde afdeling binnen het kenniscentrum Radboudumc. 

Geestelijk verzorgers doen mee met alle taken van het Radboudumc in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Binnen de missie en identiteit van het Radboudumc draagt de dienst GVP bij aan ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van de kennis- en kwaliteitsstructuur van de gezondheidszorg in haar geestelijke dimensie.

De dienst GVP doet dit nadrukkelijk in samenwerking met de Radboud Universiteit, in een hechte relatie met de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Geestelijk verzorgers weten zich op een speciale manier verantwoordelijk voor de aandacht voor het geestelijk erfgoed van de katholieke gemeenschap waaruit Radboud Universiteit en Radboudumc. Daarom nemen geestelijk verzorgers ook deel aan een aantal gezichtsbepalende commissies en overlegorganen van het Radboudumc. 

Voor een impressie van het werk van de afdeling Geestelijke Verzorging en Pastoraat: 2010 een jubileumjaar in beeld, 2011 jaarbeeld, 2012 jaarbeeld, 2013 jaarbeeld, 2014 jaarbeeld, 2015 jaarbeeld.

Stage en werkervaring

Regelmatig hebben wij stage- en werkervaringsplaatsen beschikbaar. Voor stageplaatsen kunt u altijd even bellen, voor werkervaringsplaatsen houdt u deze website in de gaten.