Radboudumc

print
Oncologie, Medische

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

Medewerkers

Onze medisch specialisten zijn internist-oncologen en artsen in opleiding. De internist-oncologen zijn breed opgeleid en hebben daarnaast hun eigen individuele specialisatie binnen de oncologie. Hierdoor is voor elk soort kanker de kennis binnen onze afdeling zo hoog mogelijk.

Veel van onze verpleegkundigen hebben de Verpleegkundige Vervolgopleiding Oncologie gevolgd. Daarnaast zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam, zoals researchverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig experts/onderzoekers.

Voor psychosociale begeleiding en maatschappelijke hulpverlening werken wij samen met de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk.

Polikliniek, Dagbehandeling en Verpleegafdeling

Komt u voor een bezoek aan één van onze artsen? Dan ontvangen wij u op onze polikliniek. Als u voor een behandeling komt, maken wij een afspraak met u op onze Dagbehandeling of Verpleegafdeling.  

Een second opinion

Als bij u kanker is geconstateerd of u krijgt een behandeling tegen kanker, hebt u meestal allerlei vragen. Volgens (inter)nationale richtlijnen moeten Nederlandse kankerspecialisten u goed informeren over de standaard behandelingen tegen kanker. Toch kunt u behoefte hebben de diagnose of het behandelplan te toetsen bij een tweede, onafhankelijke arts. Dit heet een tweede mening of second opinion. Deze specialist geeft op uw verzoek zijn/haar mening. Uw eigen behandelaar kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen. Het is niet de bedoeling dat deze arts de behandeling overneemt, tenzij u er specifiek naar vraagt.

Waar kunt u terecht?
Het vragen om een tweede mening is geen teken van wantrouwen naar uw behandelaar. Met meer informatie en een frisse kijk op de feiten kunt u tot een weloverwogen besluit over uw behandeling komen. De afdelingen medische oncologie van de negen Nederlandse universitaire medische centra en het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam geven u graag een onafhankelijk advies.

Recht op second opinion
Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. De Nederlandse huisartsen en specialisten hebben echter samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst Arts-Patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion opgenomen.

Informeer bij uw zorgverzekeraar
Voor het vragen van een second opinion hebt u geen toestemming van uw behandelend arts nodig. Toch kunt u dit met uw arts bespreken. Hij/Zij kan u helpen met de verwijzing naar één van de andere universitair medische centra en heeft uw medische informatie beschikbaar. Informeer vóórdat u een second opinion vraagt bij uw ziektekostenverzekeraar naar de procedure. Zo weet u zeker dat u de kosten van de second opinion vergoed krijgt.

Informatie over kanker

Het is niet gemakkelijk om als patiënt via internet betrouwbare informatie over behandelingen van kanker te vinden. Onderaan deze pagina vindt u een aantal links naar betrouwbare sites. Het is belangrijk dat u uw arts goed informeert over uw gezondheid. Alleen met de juiste informatie over uw ziekte kan de arts een goede afweging maken voor uw behandeling.

Financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling Medische Oncologie doen we wetenschappelijk onderzoek om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe behandelingen te ontwikkelen en begeleiding van patiënten te verbeteren. Daar is veel geld voor nodig. We krijgen vaak subsidies van instanties als de KWF Kankerbestrijding en de overheid. Deze subsidies zijn echter onvoldoende om al het onderzoek te financieren. Ook u kunt ons onderzoek financieel steunen.
lees verder