Radboudumc

print
CVA-netwerk

Het CVA-netwerk Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen

 • Radboudumc
 • Revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek
 • ZZG zorggroep
 • Stichting Kalorama

Deze zorginstellingen werken nauw samen om mensen die een CVA hebben gehad de juiste zorg te bieden op het juiste moment en op de juiste plaats. lees meer over een CVA  

Van opname tot revalidatie 

Als u een CVA hebt, wordt u opgenomen op de stroke-unit van het Radboudumc. Deze unit is speciaal afgestemd op de zorg voor CVA-patiënten. Hier verblijft u doorgaans 24-48 uur. Daarna zetten we uw behandeling voort op de verpleegafdeling Neurologie. Hier kijken we welke plaats in het netwerk voor u geschikt is om te revalideren. Dit kan zijn:

 • thuis met of zonder hulp;
 • revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek;
 • speciale CVA-herstelafdeling van verpleeghuis Irene, verpleeghuis Margriet of verpleeghuis Kalorama.

Transmurale zorg
Als u CVA-patiënt  bent, krijgt u transmurale zorg. Dat betekent dat de zorg over muren heen gaat. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het revalidatiecentrum of een verpleeghuis.

Behandelaars

In het ziekenhuis is uw behandelend arts de neuroloog. De neuroloog vraagt soms andere medisch specialisten om advies of medebehandeling. Bijvoorbeeld een internist, cardioloog of paramedicus.  In het verpleeghuis is de verpleeghuisarts uw behandelend arts en in het revalidatiecentrum de revalidatie-arts. Als u thuis bent speelt de huisarts weer een belangrijke rol. Tijdens uw behandeling kunt u te maken krijgen met de volgende behandelaars:

 • neuroloog
 • revalidatie-arts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • verpleegkundige of ziekenverzorger
 • verpleegkundig specialist
 • maatschappelijk werker
 • activiteitenbegeleider
 • pastor
 • neuropsycholoog

U leest meer over deze behandelaars in de patiëntinformatiemap.