Radboudumc

print
Transferpunt Zorg

Soms hebt u na uw polikliniekbezoek of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Het Transferpunt Zorg van het Radboudumc regelt na ziekenhuisopname of polibezoek de thuiszorg, hulpmiddelen en/of een verblijf in een hospice, verpleeg- of verzorgingshuis. Daarbij maken zij gebruik van hun uitgebreide netwerk met professionele thuiszorgorganisaties en zorginstellingen buiten het Radboudumc. Via uw arts en/of verpleegkundige wordt afgestemd wat nodig is.

Wat kunt u zelf regelen?

  • Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en kunt u aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente.
  • Hulpmiddelen: kleine hulpmiddelen kunt u huren of kopen via een thuiszorgwinkel, grotere hulpmiddelen worden aangevraagd door het ziekenhuis.
  • Maaltijdvoorziening kunt u regelen via een maaltijdvoorziening als ‘TafeltjeDekje’. Informatie over de mogelijkheden, aanbieders en de kosten vindt u bij het WMO-loket van uw gemeente of Stichting Welzijn Ouderen.
  • Personenalarm: Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Uw zorgverzekeraar kan u informeren of dit voor u vergoed wordt. U kunt het WMO-loket van uw gemeente of de Stichting Welzijn Ouderen benaderen als u een personenalarm wilt aanschaffen.

Wat regelt het Radboudumc?

U kunt nazorg aanvragen bij het Transferpunt Zorg. De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig hebt en meldt u zonodig aan bij het Transferpunt Zorg. In samenwerking met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt gekeken of u in aanmerking komt voor zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Soms blijft de medisch specialist ook na uw ontslag uit het ziekenhuis verantwoordelijk voor het beleid van uw behandeling. In zo’n geval komt u in aanmerking voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze ZVW-zorg wordt altijd door het Transferpunt Zorg geregeld.

Voorkeur zorg aangeven

Voor een aantal zaken kunt u uw voorkeur aangeven:

  • Voor één thuiszorgorganisatie.
  • Voor verblijf en overbrugging: als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een verpleeghuisopname kunt u aangeven welk ‘huis’ uw voorkeur heeft. Als er niet direct plek is in dit verpleeghuis, kunt u aangeven welke instelling uw voorkeur heeft tijdens een overbruggingsperiode.

Belangrijk om te weten bij het aanvragen van nazorg

  • Zorg voor elkaar (= gebruikelijke zorg). De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt ‘gebruikelijke zorg’ genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden gezonde partners tot 75 jaar geacht u te ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft. Volwassen thuiswonende kinderen worden geacht hun zieke ouder te ondersteunen op het gebied van huishoudelijke hulp. Bij deze gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor AWBZ-zorg.
  • Eigen bijdrage
    Voor AWBZ-zorg is een eigen bijdrage verschuldigd aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De omvang van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Vragen?

Voor vragen over nazorg tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek. Meer informatie en handige telefoonnummers vindt u in de folder Zorg na ziekenhuisopname.