Radboudumc

print
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) behandelen tandartsen, tandarts-assistenten en mondhygiënisten mensen met bijzondere tandheelkundige problemen. Zij werken daarvoor samen met de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie en als het nodig is met andere specialisten.

Voor wie

U kunt bij het CBT terecht voor tandheelkundige zorg als u een handicap of aandoening hebt waardoor u niet bij de gewone tandarts terecht kunt. Ook mensen die erg bang zijn voor de tandarts komen bij het CBT. Meestal gaat u daarna weer terug naar uw eigen tandarts, maar soms blijft u langer onder behandeling bij het CBT.

Eigen tandarts blijft eerste aanspreekpunt

Uw eigen tandarts blijft de jaarlijkse controle doen, tandsteen verwijderen en gaatjes vullen. Ook als u ’s avonds of in het weekend pijn hebt gaat u naar uw eigen tandarts.

Aanmelden

Verwijsbrief nodig
Voor uw eerste afspraak bij het CBT hebt u een verwijsbrief nodig van uw tandarts. Als u bang bent voor de tandarts, kan ook uw huisarts u doorverwijzen.

Telefonisch aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat: (024) 361 40 27. U krijgt dan inschrijfformulieren thuisgestuurd die u samen met de verwijsbrief terugstuurt in de antwoordenvelop. Meestal kunnen wij u direct uitnodigen voor een afspraak, maar soms moeten wij u helaas op een wachtlijst plaatsen. Wij proberen zo snel mogelijk een afspraak voor u in te plannen.  

Kosten

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en verzekeringspakket krijgt u de behandeling door het CBT (gedeeltelijk) vergoed. U betaalt bijna altijd een eigen bijdrage. Kijk op uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor uw specifieke situatie.  

Eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak meldt u zich bij de receptie van het CBT (route 313). Neem dan uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee. 

Tandarts beoordeelt uw tandheelkundige status

Tijdens het eerste onderzoek bekijkt de tandarts uw gebit, hij stelt vragen en maakt eventueel röntgenfoto’s en gebitsmodellen. Zo beoordeelt hij of behandeling in het CBT voor u mogelijk èn de beste oplossing is. Als dat zo is, dan stelt de tandarts u een behandelplan voor. Ook bespreekt hij de kosten met u en de mogelijke vergoeding door de zorgverzekeraar.

Verhinderd

Als u uw afspraak niet na kunt komen, dan kunt u zich tot uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling bij het secretariaat afmelden. Bij een latere annulering, brengen wij de afgezegde afspraak bij u in rekening.

Niet tevreden

Hoewel onze medewerkers hun best doen om u de beste zorg te geven, kan het zijn dat zij niet aan uw verwachtingen voldoen. Bent u niet tevreden over uw behandeling? Neem dan eerst contact op met de betrokken medewerker. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan is er altijd een andere tandarts bereid mee te denken voor een oplossing. Als u een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie Tandheelkunde, dan kan dat schriftelijk:

Klachtencommissie Tandheelkunde
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Bij het secretariaat van het CBT kunt u de klachtenregeling inzien en een klachtenformulier meenemen.

Vragen

Vragen over het CBT en de behandeling kunt u stellen aan uw behandelend tandarts of zijn/haar assistent(e). Met vragen over financiële zaken kunt u ook terecht bij het secretariaat van het CBT.

Links

Bereikbaarheid