Radboudumc

print
Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen

In het Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen werken verschillende specialismes samen aan onderzoek en behandeling van nierstenen met als doel patiënten met nierstenen goed te behandelen en nierstenen te voorkomen. Hiermee beperken we schade aan de nierfunctie. In het Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen krijgt u op één dag duidelijkheid over de oorzaak van uw klachten en de mogelijke behandeling. Als het nodig en mogelijk is, vergruizen we uw niersteen nog dezelfde dag. Lees meer over het sneltraject bij onze werkwijze.

Samenwerking

De afdelingen Urologie en Nierziekten werken samen om u te adviseren hoe u de groei van nierstenen zoveel mogelijk kunt voorkomen. Onze nefrologen (specialisten in nierziektes) zijn bijzonder deskundig op het gebied van de beïnvloeding van de water- en zouthuishouding in de nier. Zij kunnen u een optimaal leef-, dieet- en medicijnadvies geven in aanvulling op uw urologische behandeling.

Mogelijke behandelingen

Afwachtend beleid

Als de verwachting is dat u de niersteen kunt uitplassen, kan de specialist u adviseren om even te wachten met behandelen.

Behandeling met medicijnen

Als we bij u een niersteen vinden, kan de specialist besluiten om te starten met medicijnen. Soms wachten we het even af, omdat het mogelijk is dat u de steen vanzelf uitplast. Ook kunnen we medicijnen voorschrijven om het ontstaan van nieuwe stenen te voorkomen of snelle groei te onderdrukken.

De niersteenvergruizer

De niersteenvergruizer (of ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) is een apparaat dat met geluidsgolven energie opwekt. Door deze energie te richten op de niersteen ontstaan er barstjes in de steen. Hierdoor kan de steen binnen enkele dagen uiteen vallen. Het gruis plast u daarna uit. Voor deze behandeling is geen narcose nodig. Meer informatie over deze behandeling vindt u in de folder, Behandeling met de niersteenvergruizer.

Operatie

Komt uw niersteen niet in aanmerking voor behandeling met medicijnen of de niersteenvergruizer? Dan kan operatief ingrijpen noodzakelijk zijn. Hiervoor zijn twee methodes ontwikkeld, of een combinatie hiervan:

  • URS (uretero-reno-scopie);
  • PNL (percutane-nefro-lithotrypsie).

Meer informatie over deze ingrepen vindt u in de folders Steenverwijdering uit de urineleider en Percutane niersteenverwijdering.

Informatiefolder

  • neem contact met ons op:
    (024) 361 38 03
    8.00 - 16.30 uur (volg het keuzemenu)