Radboudumc

print
Centraal Dierenlaboratorium

Het Centraal Dierenlaboratorium Nijmegen (CDL) is een instituut voor dierexperimenteel onderzoek. De maatschappij vertrouwt erop dat medicijnen, medische hulpmiddelen en vaccins veilig zijn. In de wet is daarom vastgelegd dat geneesmiddelen, vaccins of andere medische stoffen eerst bij dieren getest moeten zijn voordat ze bij mensen mogen worden toegepast.

Belang voor zorg

Wij voeren dierproeven uit om meer kennis te verkrijgen over de oorzaken van ziektes of over nieuwe behandelmethoden. Maar gelukkig is het lang niet altijd noodzakelijk om voor onderzoek dieren te gebruiken. Er is al een groot aantal alternatieven ontwikkeld en ook het CDL doet er alles aan om samen met de onderzoekers op zoek te gaan naar alternatieven. Ondanks het groeiende aantal alternatieven, kan de vraag naar betere medicijnen en geneeswijzen nog niet zonder proefdieren.

Ethisch verantwoord

Het Centraal Dierenlaboratorium Nijmegen verbetert, ondersteunt en coördineert proefdiergerelateerd onderzoek en onderwijs. Dat doen we op een ethisch, maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde manier. En ten dienste van het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Wij bieden faciliteiten en kennis voor de uitvoering van dierproeven aan interne (binnen het Radboudumc) en externe onderzoeksgroepen.

Voorlichting

Het CDL heeft altijd een open dialoog gevoerd met tegenstanders van dierproeven. Zonder voorlichting blijven dierproeven voor veel mensen onacceptabel. Daarom besteedt het Centraal Dierenlaboratorium veel tijd en energie aan een evenwichtige informatievoorziening over het gebruik van proefdieren voor biomedisch onderzoek. Als u meer informatie over proefdieren en dierproeven wilt, geeft het CDL die u graag.

Voorlichting


  Cdl logo

Meer informatie