Radboudumc

print
Geriatrie Verpleegafdeling

De afdeling Geriatrie heeft één-, twee- en drie persoonskamers. Afhankelijk van de aard van de aandoening, persoonlijke omstandigheden en het bed dat beschikbaar is, krijgt u een kamer toegewezen. het kan voorkoemn dat u een kamer deelt met een man en/of vrouw. Wanneer dit een probleem is, kunt u dat met de verpleegkundige bespreken.
Op de afdeling Geriatrie vindt observatie, onderzoek en behandeling plaats. Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, de arts de diagnose heeft gesteld en een behandeling is opgestart, gaat u in principe terug naar de woonsituatie waar u vandaan komt. Dit is ook zo als andere huisvesting of verzorging nodig is. In overleg met u en uw contactpersoon zoeken we naar de meest optimale oplossing voor de zorgverlening thuis.