Radboudumc

print
Behandeling feochromocytoom

Als de tumor zich in uw bijnier bevindt, moeten we meestal uw hele bijnier operatief verwijderen (adrenalectomie). Uw bijnier aan de andere kant neemt de bijnierfunctie dan praktisch altijd helemaal over. Ook de tumoren buiten de bijnier verwijderen we operatief. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor, verwijderen we het gezwel via een kijkbuisoperatie (laparoscopie) of een open operatie.

Tijdens de operatie kunnen bloeddrukverhogende hormonen vrijkomen uit de tumor. Daarom krijgt u voor de operatie medicijnen. We nemen u twee weken  vóór de operatie al op en behandelen u met alfa- en beta-blockers. Dat zijn medicijnen die de effecten van de stresshormonen blokkeren.

Nazorg en controle

Na een operatie voor een feochromocytoom of paraganglioom kan de tumor terugkomen. Ook kunnen er uitzaaiingen ontstaan. Daarom blijft u onder controle. We doen bloed- en/of urineonderzoek om te zien of de tumor terug is. De kans dat de tumor terugkomt, eventueel in de andere bijnier, en de kans op uitzaaiingen hangt sterk af van eventueel onderliggende erfelijke aandoeningen. Uitzaaiingen kunnen we behandelen met inwendige bestraling en chemotherapie.