Radboudumc

print
Behandeling infectie

Bij infecties in de mondholte herstelt de smaak na behandeling. Soms is verwijzing naar een tandarts, kaakchirurg of mondhygiënist nodig.

Bij smaakuitval door een virusinfectie in de mondholte treedt spontaan herstel van de smaakfunctie op na genezing van de infectie. Bij doornemen van een smaakgeleidende zenuw is het verlies van de smaak van het betreffende deel van de tong definitief.

Bron: www.kno.nl