Radboudumc

print
Behandeling infectie prothese

Na het plaatsen van de prothese bestaat altijd een kleine kans (één tot drie procent) dat een infectie ontstaat in het nieuwe gewricht. Naast de klachten die u eventueel heeft als gevolg van de infectie (pijn, roodheid, koorts), kan een  infectie met meer zekerheid worden vastgesteld door nader onderzoek.
Uw behandelend orthopeed bespreekt met u welke onderzoeken voor u nodig zijn.
De behandeling van een infectie gebeurt in eerste instantie met antibiotica en in het ergste geval moet de prothese worden verwijderd

Antibiotica

Antibiotica kunnen via een tablet, capsule, drankje, injectie of infuus worden toegediend. Dit is afhankelijk van het soort antibiotica.  
Soms brengt men de antibiotica operatief in het geïnfecteerde gebied in. Voor deze methode wordt gekozen als antibiotica via het infuus niet in dit gebied kunnen komen. Voordeel van deze methode is alleen in het geïnfecteerde gebied hoge concentraties antibioticum worden afgegeven.
Daarnaast krijgt u meestal ook nog aanvullende antibiotica via een infuus, een capsule of in tabletvorm.

Soorten

Bij de behandeling met antibiotica start men in eerste instantie met zogeheten 'breedspectrum' antibiotica. De werking hiervan is heel breed, op een groot aantal verschillende bacteriën. Door het afnemen van wondvocht, eventueel door een punctie, kan de microbioloog vaststellen welke specifieke bacterie de infectie in uw geval veroorzaakt. Wanneer dit bekend is, wordt overgegaan op 'smalspectrum' antibiotica. Deze werken specifiek op de betreffende bacterie.
Tijdens de behandeling kan dus worden overgegaan op andere antibiotica. Dit kan ook gebeuren wanneer de bacterie niet reageert op de voorgeschreven antibiotica.

Verwijderen prothese

Wanneer wordt besloten om de prothese te verwijderen, krijgt u soms een tijdelijke prothese. Met deze tijdelijke prothese kunt u waarschijnlijk niet alles doen wat u gewend was met uw gewone prothese.
De tijdelijke prothese bevat vaak antibiotica die geleidelijk en gedurende langere tijd in het geïnfecteerde gebied worden afgegeven.
In een knie kan meestal een tijdelijke prothese worden geplaatst, in een heup gebeurt dit minder vaak. Wanneer de heupkop wordt verwijderd maar niet wordt vervangen door een (tijdelijke) prothese, spreekt men van een ‘girdlestone’. Dit is meestal een tijdelijke situatie, waarbij een verkorting van het been optreedt. U kunt dan wel lopen, maar met behulp van een hulpmiddel.

Isolatieverpleging

Infecties kunnen van mens tot mens worden overgebracht. Omdat andere patiënten, die net geopereerd zijn, een open wond hebben en vaak iets minder weerstand hebben lopen zij een hoger risico ook geïnfecteerd te raken. U wordt daarom zo mogelijk op een eenpersoonskamer verpleegd. Dit heet isolatieverpleging.
In overleg met arts mag u ook naar het dagverblijf of restaurant van het ziekenhuis. Bezoek mag gewoon langs komen. Bij het verlaten van de kamer moeten zij hun handen desinfecteren.
Bij isolatieverpleging dragen verpleegkundigen/artsen handschoenen en een schort als men in contact kan komen met lichaamsvloeistoffen, bijvoorbeeld bij de wondverzorging. Wanneer u geen open wond meer heeft, mag de isolatieverpleging worden opgeheven.

Controle

Om de werking van de antibiotica te controleren wordt minimaal tweemaal per week uw bloed gecontroleerd.
Hierbij kijkt men of de tekenen van de infectie verminderen. Daarnaast moet de temperatuur in de gaten gehouden worden.
De specialist op het gebied van infecties, de infectioloog, bekijkt samen met uw behandelend arts welke antibiotica u het beste kunt gebruiken en hoe deze toegediend moeten worden.

Ontslag

De behandeling met antibiotica, gemiddeld drie tot zes maanden, hoeft niet geheel in het ziekenhuis te gebeuren. Eventueel kunt u met  antibiotica naar huis. Meestal mag u naar huis als de wond gesloten is en u zich goed voelt.
Als u antibiotica via het infuus heeft, wordt bekeken of dit omgezet kan worden naar tabletvorm. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u soms met infuus naar huis. Dan wordt thuiszorg geregeld die de antibiotica via infuus kan toedienen.