Radboudumc

print
Behandeling van niet-kleincellige longkanker

Onder niet-kleincellige longkanker verstaan we het plaveiselcelcarcinoom, het adenocarcinoom en het grootcellig ongedifferentieerd carcinoom.

Zonder uitzaaiingen

Als er geen uitzaaiingen zijn, kunnen we u opereren. Het doel van deze behandeling is de tumor te verwijderen. Een voorwaarde voor de operatie is dat uw longen en hart gezond genoeg zijn om na de operatie te kunnen functioneren. Een cardiothoracaal chirurg voert  de longoperatie uit. U wordt opgenomen op de afdeling Longziekten.

Met uitzaaiingen

Als de tumor is uitgezaaid naar de lymfeklieren in de directe omgeving, dan krijgt u een combinatie van medicijnen (chemotherapie) met bestraling (radiotherapie). Hiermee proberen we de tumor zo lang mogelijk onder controle te houden en de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te maken.  

Palliatieve behandeling

Als u uitzaaiingen hebt via de bloedbaan of als de longkanker terugkomt, kunt u chemotherapie krijgen. Hiermee willen we uitzaaiingen remmen en uw klachten onderdrukken. We noemen dit een palliatieve behandeling. 

Direct naar

RUCO

Bekijk onze resultaten en patiëntervaringen

Gerelateerde behandelingen