Radboudumc

print
Burch operatie

Bij deze operatie maken we eerst een snee in uw onderbuik. Vervolgens maken we het gebied van de blaashals vrij en hechten we de blaashals vast aan de stevige bindweefselbanden achter uw schaambeen. De blaasuitgang en plasbuis worden daarmee als het ware opgehangen en stevig verankerd.

Katheter

Meestal mag u de dag na de ingreep weer uit bed. Soms vindt de chirurg het echter noodzakelijk dat u een aantal dagen in bed blijft. Na de operatie hebt u meestal een vaginale tampon in om eventueel lekken van wondvocht op te vangen. We verwijderen deze tampon de volgende ochtend. Ook krijgt u een blaaskatheter. Deze blijft gedurende drie tot vijf dagen open staan, zodat de urine onbelemmerd af kan lopen. Na deze periode verwijderen we de katheter en plast u weer langs de natuurlijke weg.

Blaas leeg?

Met een klein echoapparaat controleren we regelmatig of u de blaas helemaal leeg  plast. Lukt het niet om uw blaas leeg te plassen? Dan besluiten we (in overleg met de zaalarts) of u moet leren uzelf te katheteriseren. U blijft tussen de vier en zes dagen in het ziekenhuis. We voeren de operatie in het algemeen onder algehele narcose uit, maar plaatselijke verdoving (met een ruggenprik) is ook een optie.

Nazorg

  • De eerste zes weken na de operatie mag u niet te hard persen. Zorg daarom voor zachte ontlasting.
  • Seksuele gemeenschap is de eerste zes weken na de operatie niet verstandig.
  • Na een geslaagde operatie mag u – tijdens de rest van uw leven – niet meer dan tien kilogram tillen. Als u toch zware lasten moet tillen, doe dit dan steeds met de voeten iets uit elkaar en met enigszins gebogen knieën. Zo vermindert u de druk op uw bekkenbodem en ontziet u de ophanging van de plasbuis.
  • Meestal moet u minstens zes weken wachten voordat u weer kunt sporten (dit geldt ook voor fietsen!). De meeste sporten kunt u na enige tijd weer zonder belemmering beoefenen. Bespreek dit dan wel eerst met de uroloog.
  • Veel hoesten en/of overgewicht hebben een negatieve invloed op de slagingskans van operaties voor
    stressincontinentie. U kunt deze slagingskans enorm vergroten door te stoppen met roken, veel te sporten en te letten op uw dieet.