Radboudumc

print
Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. Gebruik van medicatie kan de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom wordt medicatie vaak gecombineerd met andere therapieën. In diverse organen in ons lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.

Wanneer medicijnen worden voorgeschreven, kijkt de arts vooraf goed naar de juiste dosis, het effect, de mogelijke bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Alleen artsen zijn bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Arts-assistenten en verpleegkundig specialisten schrijven alleen medicatie voor onder supervisie van een psychiater.