Radboudumc

print
Fysiotherapie bij bottumoren

Na een biopsie

Over het algemeen komt u de eerste keer in aanraking met fysiotherapie na een biopsie. Na de biopsie kan uw behandelend arts, onder andere afhankelijk van de lokatie van de biopsie, besluiten dat u gedurende minimaal twee weken (in ieder geval tot aan het eerstvolgende polibezoek) met een loophulpmiddel (looprek, rollator, elleboogskrukken e.d.) moet lopen.

Leefregels

Naast het lopen met behulp van een loophulpmiddel zijn er nog een aantal algemene leefregels waar u zich de komende tijd aan moet houden:               

  • niet autorijden,
  • niet fietsen,
  • niet sporten.

Licht huishoudelijke werkzaamheden die zittend kunnen worden uitgevoerd vormen geen belemmering.

Fysiotherapeut

Na de uitslag en het bespreken van het behandelplan kan het zijn dat de behandeling voor een bepaalde periode overgenomen wordt door bijvoorbeeld een oncoloog op de afdeling medische oncologie. De fysiotherapeut die u gezien heeft tijdens de opname voor de biopsie op de afdeling orthopedie zal u gedurende het gehele behandeltraject blijven volgen, ook bij opname op een andere afdeling.

Oefenen

Ook na een eventuele operatie gaat u onder begeleiding van een fysiotherapeut oefenen. Uiteraard volgens de afspraken die zijn gemaakt door uw behandelend arts. Het oefenen kan bestaan uit
passief, geleid actief en/of actief oefenen van het geopereerde ledemaat en/of mobiliseren (lopen).

Deze mobilisatie kan volledig onbelast, 10 kg belast, 50% belast of volledig belast uitgevoerd worden met of zonder loophulpmiddel. Mocht het voor de thuissituatie noodzakelijk zijn dat u veilig en zelfstandig kunt traplopen zal dit met u geoefend worden. Daarnaast kan het zijn dat u zich opnieuw aan een aantal leefregels moet houden, meestal voor een periode van minimaal zes weken:  

  • niet autorijden
  • niet fietsen
  • niet sporten
  • geen zware lichamelijke werkzaamheden verrichten.

Indien u zich aan nog andere, meer specifieke, leefregels moet houden zal uw behandelend arts en/of fysiotherapeut deze met u bespreken.

Thuissituatie

Indien de behandelend arts en de fysiotherapeut het noodzakelijk vinden dat u in de thuissituatie doorgaat met fysiotherapie, wordt dit met u besproken en zal de fysiotherapeut dit samen met u in gang zetten.