Radboudumc

print
Knieprothese (totale, halve of knieschijf)

Het kniegewricht bestaat uit het scheenbeen en het dijbeen. De uiteinden daarvan zijn bedekt met een laagje kraakbeen zodat de knie soepel kan bewegen. Deze laag is elastisch en kan de schokken en stoten die tijdens normaal gebruik van de knie optreden goed opvangen. Als het kraakbeen ernstig beschadigd of versleten is, is vervanging vaak de enige oplossing. Slijtage van het kniegewricht kan ontstaan door:

 • kraakbeenziekten,
 • stofwisselingsziekten,
 • reumatische artritis,
 • een botbreuk,
 • verwijdering van de meniscus.

In veel gevallen is de de oorzaak onduidelijk.

Operatie

Totale knie vervanging
Bij de operatie wordt de knie opengemaakt door een verticale snee van ongeveer twintig centimeter over de voorkant van de knie. Tijdens de operatie verwijdert de orthopeed de aangetaste gewrichtsvlakken. Vervolgens wordt het bot aangepast aan de vorm van de prothese, waardoor een goede verankering mogelijk is.
Een plastic schijf wordt bevestigd aan een van de metalen delen van de prothese die op het onderbeen is vastgezet en zorgt daardoor voor het soepel scharnieren.
Tijdens de operatie en soms ook enige dagen na de ingreep, krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De ingreep duurt ongeveer twee uur.

Hemi-knie prothese
Wanneer er alleen artrose bestaat aan de binnenzijde van de knie, kan voor een hemi-knie prothese worden gekozen. Op deze manier wordt alleen het aangedane deel vervangen en niet de gehele knie. Voordelen hiervan zijn dat er minder bot en kraakbeen wordt verwijderd, u sneller herstelt van de operatie en dat de
ligamenten in de knie intact blijven waardoor u uw knie natuurlijker kan bewegen.
Tijdens de operatie verwijdert de orthopeed het versleten kraakbeen van het boven- en onderbeen. Dit wordt vervangen door twee metalen prothesedelen. Een plastic schijf wordt bevestigd aan een van de metalen delen van de prothese die op het onderbeen is vastgezet en zorgt daardoor voor het soepel scharnieren.
Tijdens de operatie en soms ook enige dagen na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De ingreep duurt ongeveer twee uur.

Knieschijfprothese
Bij een knieschijfprothese, oftewel een patellaprothese, wordt uitsluitend het patellofemorale gewricht vervangen. Het gewricht tussen boven- en onderbeen blijft ongemoeid. Daarmee wordt de normale beweeglijkheid van het kniegewricht zo mogelijk behouden. Bij de operatie wordt de knie opengemaakt door een verticale snee van ongeveer twintig centimeter aan de voorkant van de knie. Tijdens de operatie verwijdert de orthopeed het aangetaste gewrichtsvlak. Vervolgens wordt het bot aangepast zodat de prothese er op past.
Achter de knieschijf wordt een plastic component geplaatst. De prothese wordt vastgezet met speciaal botcement. Tijdens de operatie en soms ook enige dagen na de ingreep, krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De ingreep duurt ongeveer één uur.

De wond wordt met draadhechtingen of nietjes dichtgemaakt. In de wond wordt een slangetje achter gelaten om wondvocht af te laten lopen in een drainfles. Deze drain wordt de volgende ochtend verwijderd.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam bij een knieprothese. Het is echter belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke complicaties.

 • Infectie: een zeldzame maar ernstige complicatie (kans van ± 1-2%). Signalen van een infectie kunnen zijn: koorts, koude rillingen, toenemende pijn, toenemende roodheid of zwelling rond het litteken.
 • Trombose: er bestaat een risico op een afsluiting van een bloedvat met een bloedprop. U krijgt in het ziekenhuis medicijnen om trombose te voorkomen (kans van <5%).
 • Stijfheid (artrofibrose) van het gewricht. De knie kan stijf worden door de vorming van littekenweefsel.
 • Zenuwschade: doofheid, tintellingen of uitval van de voetheffers. Deze complicatie is zeer zeldzaam.
 • Nabloeding: Dit uit zich in langdurige en forse zwelling.

Revalidatie op afdeling

Al op onze polikliniek bereiden we u voor op de revalidatie. Deze voorbereiding vindt plaats tijdens een zorgdag. U wordt hierover apart geïnformeerd.

Na de operatie:

 • De dag van de operatie bekijkt u samen met de verpleegkundige of u aan het einde van de middag even uit bed kunt om plaats te nemen in een stoel.
 • De eerste dag na de operatie gaat u onder begeleiding van uw fysiotherapeut starten met lopen met een looprekje.
 • De dagen erna wordt het lopen uitgebreid met krukken en wordt zonodig het traplopen geoefend.
 • Naast de fysiotherapie zijn er enkele momenten per dag waarop u zelfstandig of onder begeleiding vaardigheden kunt oefenen. Dit is erg belangrijk om de revalidatie soepel te laten verlopen.

Wij vinden het belangrijk dat de revalidatie plaats vindt volgens de principes van het ‘huiskamerproject’. U bent immers niet ziek want als alles goed verloopt bent u snel beter dan voorheen. Wij zien u dus niet als een zieke patiënt maar als een patiënt met een blessure. Daarom streven wij ernaar al van af de eerste dag na de operatie de thuissituatie zo echt mogelijk na te bootsen. Dit betekent dat u overdag uw normale kleren draagt, niet in bed ligt maar zo nodig rust in een relaxstoel en aan tafel eet. De bezoektijden voor de partner zijn ruimer. Hij of zij kan dan hulp bieden en inzicht krijgen in het revalidatieproces. We merken dat onze patiënten deze benadering erg prettig vinden en het blijkt dat ook andere patiënten om deze wijze van revalideren vragen. Alles moet wel passen bij de patient.

Medicijnen

Omdat u na de operatie minder mobiel bent krijgt u gedurende uw opname een bloedverdunner toegediend. Dit voorkomt thrombose in bijvoorbeeld het been. Dit medicijn heet Nadopradine en zal doormiddel van een kleine injectie één keer per dag worden toegediend. Tijdens de opname leert u, of iemand uit uw directe omgeving, hoe u zelf deze spuitjes kunt toedienen. Wij adviseren onze patiënten dit middel tot zes weken na de operatie te gebruiken.

Ontslag

Al tijdens onze zorgdag op de poli wordt de nazorg thuis besproken. Samen met u wordt een inschatting gemaakt of u bij ontslag naar huis gaat, eventueel met extra zorg, of dat het beter is om naar een verpleeghuis/verzorgingshuis te gaan. Bijna iedereen is vier dagen na de operatie met ontslag. 

De nieuwe knie mag volledig belast worden. Toch loopt u de eerste zes weken na de operatie met krukken. Dit om de stabiliteit van de knie te ondersteunen en de wond de gelegenheid te geven goed te genezen. Dit betekent dat u, wanneer de pijn onder controle is en u op een veilige en juiste manier kunt (trap)lopen, naar huis mag.
Voor u naar huis gaat krijgt u van de fysiotherapeut, de arts en de verpleegkundige informatie over het verloop van de operatie en adviezen wat u met uw nieuwe knie wel en niet kunt of mag doen. De fysiotherapeut zorgt ook voor het aanvragen van fysiotherapie in de thuissituatie. Het kan dus allemaal snel zolang vooraf alles goed is geregeld.

Eenmaal thuis

Voorkom stijve en pijnlijke spieren door thuis uw oude activiteiten niet te snel op te pakken. Spierklachten zullen uiteindelijk overgaan met rust en eventuele pijnstillers. Worden deze klachten niet minder dan is er sprake van overbelasting en dient u het wat rustiger aan te doen.
De eerste zes weken is het niet verstandig zelf auto te rijden. Gebruikt u na deze periode nog krukken, overleg dan met uw behandelend arts of auto rijden kan. Met betrekking tot autorijden en verzekerings aansprakelijkheid moet u in dit geval zelf overleggen met uw verzekeraar.
De eerste drie maanden doet u er verstandig aan niet te fietsen in het verkeer. Fietsen op een hometrainer is wel toegestaan. Wandelen is een uitstekende oefening. Zorg voor goede schoenen en zorg dat u niet valt.

Uw nieuwe knie is om te gebruiken en onze patiënten zijn dan ook meer dan blij als de operatie is geslaagd.

Het behandeltraject als app

Wij hebben een applicatie beschikbaar waarin het behandeltraject van een totale knieprothese wordt geschetst. Deze handige app geeft stap voor stap informatie over uw operatie, zoals: wat moet u zelf doen in de weken voor de operatie, hoe gaat dat op de verpleegafdeling, kijk wat er in de operatiekamer gebeurt, wat moet u doen als u weer thuis bent.
Als u op de wachtlijst wordt geplaatst voor een operatie, dan krijgt u de link naar deze app aangeboden tijdens uw bezoek aan de polikliniek.


  

Folders