Radboudumc

print
Ovulatie Inductie (OI)

Ovulatie Inductie is een behandeling waarbij we met hormonen uw cyclus regelmatiger maken en een eisprong opwekken. Dat doen we als uit de onderzoeken die u heeft gehad, bleek dat er bij u niet iedere maand een eicel vrijkomt. Of dat uw menstruatiecyclus niet helemaal verloopt zoals zou moeten. Soms combineren we Ovulatie Inductie met Kunstmatige Inseminatie (IUI).

Hormoonbehandeling bij afwijkende menstruatiecyclus
Uw menstruatiecyclus verloopt anders als bijvoorbeeld de tweede helft van uw cyclus (de zogenaamde luteale fase) te kort duurt. Of wanneer het hormoongehalte in deze fase te laag is. Uw cyclus kan ook te lang duren, namelijk meer dan 35 dagen. In beide gevallen kunnen medicijnen helpen om een normale cyclus te krijgen. Er zijn verschillende medicijnen mogelijk. De arts overlegt met u welke medicijnen in uw situatie het beste zijn.

Clomifeen

Clomifeen (of Clomid) wordt gebruikt om een eisprong op te wekken of om de menstruatiecyclus beter te laten verlopen. Als u Clomifeen slikt, neemt de afgifte van het Follikel Stimulerend Hormoon (FSH) toe. Dit stimuleert de groei van eiblaasjes. Tijdens de eerste cyclus waarin u Clomifeen gebruikt houden wij in de gaten of er eiblaasjes groeien. Dat doen we door via een vaginale echo een echo van uw  eierstokken te maken. Als Clomifeen niet genoeg resultaat geeft, zal de arts u een andere vorm van ovulatie inductie adviseren.

De behandeling met Clomifeen
Clomifeen hoeft u maar kort te gebruiken, namelijk van cyclusdag 3 tot 7. Meestal begint u met 1 tablet van 50 milligram per dag. Als dit niet genoeg resultaat geeft, dan kunnen we de dosis verhogen tot maximaal 3 tabletten per dag. Als u door het slikken van Clomifeen een goede eisprong krijgt en uw baarmoederslijmvlies wordt goed opgebouwd, dan mag u dit medicijn tijdens  een volgende cyclus weer gebruiken.

Bijwerkingen Clomifeen
Clomifeen veroorzaakt over het algemeen weinig bijwerkingen. Sommige patiënten hebben echter last van: opvliegers, maag- en buikklachten (opgeblazen gevoel), vermoeidheid, wazig zien, flikkeringen zien of hoofdpijn.

Puregon en Gonal-F

Puregon of Gonal-F wordt gebruikt om  de groei en de rijping van eiblaasjes te stimuleren. Beide medicijnen bevatten het hormoon FSH. Behandeling met FSH is een intensieve vorm van Ovulatie Inductie. We passen dit toe als de maximale dosering Clomifeen niet het gewenste resultaat geeft. Of wanneer Clomifeen voor veel bijwerkingen zorgt. Puregon en Gonal-F dient u toe in de vorm van injecties in de huid van uw buik. Dat doet u met behulp van een injectiepen. Hiervoor krijgt u instructies van een van onze verpleegkundigen. Ook kunt u hier een instructiefilm bekijken.

De behandeling met Puregon en Gonal-F
Voor u begint met Puregon en Gonal-F maken wij op de derde dag van uw menstruatie een echo om te controleren of uw baarmoeder en eierstokken er goed uitzien. Als alles in orde is, begint u dezelfde dag nog met de injecties. Meestal beginnen we met 75 eenheden per dag. Na 5 dagen maken we een echo om te bekijken of er eiblaasjes groeien. Soms prikken we ook bloed om uw hormoongehalte te bepalen. Hoe de behandeling daarna verder gaat, hangt af van het resultaat:

  • Zijn de eiblaasjes nog niet groot genoeg? Dan mag u doorgaan met het gebruiken van de Puregon of Gonal-F injecties. We maken een afspraak voor de volgende controle echo.
  • Zijn de eiblaasjes wél groot genoeg? Dan stopt u met het gebruik van Puregon of Gonal-F. De arts vertelt u wanneer u mag beginnen met het spuiten van Pregnyl.

Bijwerkingen Puregon en Gonal-F
Van zowel Puregon als Gonal-F zijn weinig bijwerkingen beschreven. Bij sommige vrouwen ontstaat huiduitslag rondom de injectieplek.

Pregnyl

Pregnyl is een hormoon dat zorgt voor de eisprong. Pregnyl wordt gemaakt uit de urine van zwangere vrouwen via Moeders voor Moeders. U gebruikt Pregnyl eenmalig. Voor een goed resultaat moet u gemeenschap hebben op de avond dat u Pregnyl gebruikt en het liefst ook de avond erna. 

Het gebruik van Pregnyl
Meestal gebruikt u Pregnyl in een dosis van 5000 eenheden. Ongeveer 40 uur nadat u de Pregnyl heeft ingespoten, treedt de eisprong op. Daarom is het belangrijk dat u vóór de eisprong gemeenschap heeft. Als het gebruik van Pregnyl bij u wordt gecombineerd met IUI, dan vindt deze behandeling ongeveer 40 uur na de Pregnyl injectie plaats.

Bijwerkingen Pregnyl
Van Pregnyl zijn weinig bijwerkingen beschreven. Bij sommige vrouwen ontstaat huiduitslag rondom de injectieplek.

Risico’s bij Ovalatie Inductie

Bij ovulatie inductie is er meer kans dat u zwanger raakt van een meerling. Bij gebruik van Clomifeen is ongeveer zeven procent van de zwangerschappen een tweelingzwangerschap en één procent is een drie- of meerling. Bij gebruik van Gonal F/Puregon liggen die percentages wat hoger. Door een goede controle proberen wij de kans op een meerling zwangerschap te beperken omdat dit extra risico’s met zich meebrengt.

Te veel eiblaasjes
Soms groeien er bij het gebruik van de medicijnen te veel eiblaasjes, hoewel deze kans klein is. Gebeurt het toch, dan kunnen we ervoor kiezen om de Pregnyl injectie niet te gebruiken zodat er geen eisprong optreedt. Maar er is daarbij altijd een kans dat er één of meer spontane eisprongen optreden. Let er daarom op dat u tot aan uw eerstvolgende menstruatie alleen beschermde gemeenschap heeft, dus met gebruik van condoom. Blijven er bij herhaling van de behandeling te veel eiblaasjes groeien? Dan kunnen we er één of meer aanprikken en leegzuigen tot er nog maar twee eiblaasjes overblijven. Uw arts bespreekt met u welke optie in uw situatie het beste is.

Niet meer kans op aangeboren afwijkingen en eierstokkanker
Gebruik van Clomifeen, Gonal-F, Puregon en Pregnyl leidt niet to meer aangeboren afwijkingen bij het kind. Ook is er geen verband aangetoond tussen het gebruik van deze medicijnen en eierstokkanker.