Radboudumc

print
Mantelzorg

Als familie of andere naaste van de ‘patiënt’ bent u een onmisbare partner in zorg. U heeft waarschijnlijk de meeste kennis over uw naaste en neemt wellicht de zorg vaak grotendeels op u. Om u zo goed mogelijk te betrekken bij de zorg en u te ondersteunen waar nodig, hebben wij voor u informatie op een rij gezet die u hierbij kan helpen.

Wat is er in het Radboudumc voor mantelzorgers?

Het Radboudumc heeft verschillende diensten en voorzieningen om mantelzorgers te ondersteunen:

Voorlichtingscentrum

Hebt u vragen over het Radboudumc? Of over bijvoorbeeld ziektebeelden, behandelingen en patiëntenverenigingen? Stel ze dan bij het Voorlichtingscentrum.

U vindt het Voorlichtingscentrum in de centrale hal bij de hoofdingang, route 510. U kunt daar terecht van maandag tot vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt het voorlichtingscentrum ook mailen via voorlichting@radboudumc.nl, of bellen (024)- 3617000.   

Transferpunt Zorg

Het Transferpunt Zorg regelt na ziekenhuisopname of polibezoek de thuiszorg, hulpmiddelen en/of een verblijf in een hospice, verpleeg- of verzorgingshuis. Daarbij maken zij gebruik van hun uitgebreide netwerk met professionele thuiszorgorganisaties en zorginstellingen buiten het Radboudumc. Via uw arts en/of verpleegkundige wordt afgestemd wat nodig is. Voor u heeft het Transferpunt Zorg de folder Zorg na ziekenhuisopname beschikbaar. 

Radboudhotel

Het is prettig om bij iemand uit uw directe omgeving in de buurt te zijn als die ernstig ziek is of een zware operatie moet ondergaan. Een verblijf in ons ‘ziekenhuishotel’ is dan een goede optie. Op sommige afdelingen is het ook mogelijk om bij uw naaste op de kamer te slapen (rooming-in). Vraag de verpleging naar de mogelijkheden hiervoor.

Gastenmaaltijd

Bent u op bezoek bij een patiënt en wilt u mee-eten? Dat kan op alle verpleegafdelingen. Hiervoor is een speciaal keuzemenu beschikbaar. Dagelijks, dus ook in het weekend, serveren we gastenmaaltijden van 17.00 tot 18.00 uur. U kunt de gastenmaaltijd bestellen tot 15.30 uur bij de voedingassistent op de afdeling. De maaltijd kost 6 euro. Betalen kan alleen met pinpas, contant betalen is niet mogelijk.

Geestelijke verzorging

In situaties waarin het vanzelfsprekende en gewone van het bestaan wegvalt en het leven pijn doet, kan een geestelijk verzorger u ruimte en steun bieden. Dat kan door een gesprek van mens tot mens, met aandacht voor wat u bezighoudt. Of hulp bij ingrijpende levensmomenten en keuzes waar u en/of uw naaste voor staan. Of door samen te zoeken naar wat u gaande houdt en bemoedigt in deze moeilijke periode.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk biedt hulp bij praktische problemen door ziekte of opname van uw naaste. Bijvoorbeeld hulp bij het organiseren van kinderopvang, hulp bij financiële problemen, huisvestingsproblemen, of bij het aanvragen van voorzieningen (PGB, RIBW) en uitkeringen. Maar ook andere zaken kunnen aan bod komen, zoals uw beleving en gedachten. Denk aan relationele problemen, kwaliteit van leven na behandeling, etc. Voor het maken van een afspraak kunt u de behandelend arts of verpleegkundige van uw naaste vragen om voor u een afspraak te maken. Op sommige afdelingen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de medisch maatschappelijk werkende.

Ziekenhuisapotheek

Heeft u vragen over de recepten en medicatie die uw naaste mee naar huis krijgt vanuit het Radboudumc? Zijn er veranderingen in medicatie die u niet zo goed begrijpt? De Radboud Apotheek kan u advies geven over hoe u uw naaste kan helpen bij het gebruiken van medicatie (bv. praktische hulpmiddelen zoals weekdoseersystemen). Bent u thuis en heeft u recepten van uw eigen apotheek, dan kunt u het beste met uw vragen bij hen terecht. De ziekenhuisapotheek heeft in elk geval een aantal tips voor u:

Algemene zaken die van belang zijn bij opname, o.a.:

  • Breng een overzicht mee van het actueel medicatiegebruik
  • Geef aan of uw naaste problemen of bijwerkingen ervaart met (inname van) geneesmiddelen
  • Geef aan wanneer uw naaste bekend is met allergieën of intoleranties (voor geneesmiddelen)

Algemene zaken die van belang zijn bij ontslag, o.a.:

  • Is (indien nodig) een recept uitgeschreven door de arts?
  • Zijn eventuele geneesmiddelveranderingen duidelijk?
  • Is duidelijk hoe de geneesmiddelen moeten worden ingenomen of toegediend?
  • Is (extra) informatie over de geneesmiddelen bijgesloten?
  • Is een Actueel Medicatie Overzicht bij de ontslagpapieren bijgesloten?

Radboud Mantelzorgacademie

In de Radboud Mantelzorgacademie kunt u terecht voor het leren van kennis en vaardigheden. De Mantelzorgacademie richt zich zowel op mantelzorgers zelf, als op zorgprofessionals die mantelzorgers ondersteunen. Kijk eens op de website van de Radboud Mantelzorgacademie en informeer naar de mogelijkheden.

 

Informatiepunt Kosten van Zorg

Het informatiepunt is bedoeld voor patiënten met vragen over de kosten van zorg in het Radboudumc. Zij en hun naasten kunnen hier terecht met hun financiële vragen over hun behandeling bij het Radboudumc. Zie ook www.radboudumc.nl/kostenvanzorg.

 

Patiëntenadviesraad

De Patiëntenadviesraad Radboudumc (PAR) adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit van de patiëntenzorg vanuit het perspectief van de patiënt én diens directe naaste. Patiënten, patiëntenorganisaties, familieleden, bezoekers en medewerkers van het Radboudumc kunnen via de PAR een actieve bijdrage leveren aan het voortdurend verbeteren van de zorgverlening in het Radboud. De PAR behandelt zaken die een gemeenschappelijk belang hebben voor de zorg van de patiënten. De PAR is geen klachtencommissie.

Door met de patiënt als partner én diens directe naaste(n) samen te werken kan de zorg echt verbeteren en concreet zaken opleveren voor de patiënt, voor het ziekenhuis en voor de maatschappij. Het Radboudumc heeft hiermee als eerste een PAR op umc-niveau. Wilt u zitting nemen in de PAR of agendapunten inbrengen, dan kunt u mailen naar de secretaris van de PAR, dr. Maud Radstake: Maud.Radstake@radboudumc.nl.  

Forum

Via de website Mantelzorger ben je niet alleen – een digitaal contactpunt voor mantelzorgers in Nederland – kunt u verhalen van anderen lezen of zelf uw verhaal delen met andere mantelzorgers.

Wilt u ervaringen uitwisselen met mensen die te maken hebben met dezelfde aandoening/ziekte, kijkt u dan eens bij verschillende patiëntverenigingen.

Mezzo heeft een online community waar u vragen kunt stellen en/of uw verhaal kwijt kunt rondom verschillende thema’s, zoals wetten en regels, steun en advies, werk en mantelzorg. U vindt deze community via de website van Mezzo.

Folders voor mantelzorgers