Radboudumc

print
Anamnese Reumatische Ziekten

Bij het eerste bezoek stelt de reumatoloog u een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van uw aandoening. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen:

  • Kunt u uw klachten omschrijven?
  • Vanaf wanneer hebt u de klachten?
  • Hoe zijn uw werkomstandigheden?
  • Welke medicatie gebruikt u?
  • Komen er in de familie reumatische aandoeningen voor?
  • Bent u onder behandeling van andere specialisten?
  • Wat is uw medische voorgeschiedenis?

Onderzoek

Daarna volgt een algemeen lichamelijk onderzoek en bepaalt de reumatoloog uw gewrichtsscore (DAS-score). In sommige gevallen doorloopt hij met u een lijst met ACR-criteria. Soms kan de reumatoloog na uw eerste bezoek al een diagnose stellen en u adviseren over een mogelijke behandeling. Waarschijnlijk vraagt hij u na het eerste bezoek bloedonderzoek te laten doen. Aan de hand van uw bloed kunnen we de ontstekingsmaat bepalen van de afgelopen dag (CRP) en van de afgelopen week (bezinking). We controleren ook uw bloedgehalte (rode bloedcellen en hemoglobine), witte bloedcellen (leukocyten), bloedplaatjes (trombocyten) en uw nier- en leverfunctie. De uitslag van het bloedonderzoek, de gewrichtsscore en de gegevens uit het lichamelijk onderzoek gebruiken we om de diagnose te stellen en de activiteit van uw ziekte te bepalen.

Vervolgbezoek

Als alle uitslagen bekend zijn (meestal na één of twee weken), komt u voor een tweede bezoek naar de polikliniek. Het kan ook zijn dat u wordt gebeld. De reumatoloog bespreekt dan met u de bevindingen en uitslagen. Afhankelijk van de diagnose doet de reumatoloog een behandelvoorstel. Van de verpleegkundig reumaconsulent krijgt u voorlichting en adviezen.