Radboudumc

print
Bloeddrukmeting (24-uurs)

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een 24 uur durende bloeddrukmeting. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek
Hartcentrum van het Radboudumc. Na het aanbrengen van de bloeddrukmeter kunt u het ziekenhuis verlaten en uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Bloeddrukmeting

Tijdens de 24 uurs bloeddrukmeting worden zowel overdag als ’s nachts meerdere metingen gedaan. Het is belangrijk dat de metingen buiten het ziekenhuis, in uw eigen leefomgeving, plaatsvinden. Bij sommige mensen is de bloeddruk thuis namelijk een stuk lager dan bij de arts.
De bloeddrukband wordt aangebracht om de arm die u het minste gebruikt. Deze band is met een slangetje verbonden aan een klein apparaatje dat geheel automatisch uw bloeddruk zal meten.
Het apparaat meet overdag om de 15 minuten uw bloeddruk en ’s nachts om de 30 minuten. Het is belangrijk dat u uw arm tijdens de meting goed strekt. Wanneer uw arm gebogen is, kan het apparaat de bloeddrukwaarde niet vinden en moet de meting een aantal keer worden overgedaan. Dit is vervelend voor u.
U kunt zo veel mogelijk uw gewone dagelijkse activiteiten verrichten. Echter zwaar lichamelijke arbeid en intensief sporten moet u vermijden omdat dit storing kan geven.

De meetdag

Het aansluiten van de bloeddrukmeter en instructie duurt ongeveer vijftien minuten. U kunt de bloeddrukband tussendoor niet afdoen omdat dit het onderzoek verstoord. Dit betekent dat u tijdens het onderzoek niet kunt douchen. We vragen u om tijdens het onderzoek een dagboekje bij te houden waarin u in grote lijnen aangeeft welke lichamelijke inspanningen u verricht. Het is ook belangrijk om op te schrijven hoe laat u naar bed gaat en hoe laat u weer opstaat.

Einde meting

De volgende ochtend kunt u de bloed-drukmeting zelf beëindigen. Na het opstaan moeten er nog twee á drie metingen plaatsvinden. Dit omdat de bloeddruk tijdens de slaap anders is dan wanneer u wakker bent. Daarna kunt u de bloeddrukband losmaken. Het is belangrijk om het apparaat hierna uit te zetten, zo blijven uw gegevens behouden.

Terugbrengen

De bloeddrukmeter dient de volgende dag tussen 8.00 en 8.30 uur te worden teruggebracht naar de polikliniek Hartcentrum. Op de balie van de secretaresse staat hiervoor een ontvangstbakje.

Bijwerkingen

Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend van dit onderzoek. Sommige mensen melden wel kortdurende tintelingen in de arm of vingers, of een pijnlijke arm tijdens het opblazen van de bloeddrukband. Een aantal mensen (en/of de partner) slaapt minder goed door het geluid dat het apparaat elke dertig minuten maakt bij de meting.