Radboudumc

print
Echoscopisch Onderzoek (uitgebreid)

Met een uitgebreid echoscopisch onderzoek gaan we na of uw ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ook onderzoeken we of er zwangerschapscomplicaties zijn, die de gezondheid van uw kind in gevaar kunnen brengen. Alleen zeer ervaren echospecialisten voeren dit onderzoek uit, dat uitgebreider is dan de 20-weken echo. Meestal vindt dit onderzoek plaats in een academisch centrum voor prenatale diagnostiek.

Geavanceerd ultrageluidsonderzoek

Bij een uitgebreid echoscopisch onderzoek gaan we na:

  • Of uw kind voldoende groeit
  • Hoe de organen van uw kind zich ontwikkelen
  • Of er voldoende vruchtwater is

Soms meten we ook de bloedstroomsnelheid in de bloedvaten van uw baarmoeder en van uw kind. Dit laatste heet geavanceerd ultrageluidsonderzoek of doppleronderzoek. We doen dit onderzoek als u een verhoogd risico hebt op aangeboren afwijkingen of als een normale echo hier aanleiding voor geeft.

Echoscopisch onderzoek gedurende de zwangerschap

Hebt u een verhoogd risico op afwijkingen? Dan doen we tussen uw twaalfde en 22e zwangerschapsweek één of twee keer een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Als we vermoeden dat uw kind afwijkingen heeft, kunnen we dit onderzoek ook op elk ander moment tijdens uw zwangerschap uitvoeren. Het uitgebreid echoscopisch onderzoek gebeurt op dezelfde manier als andere echo’s tijdens uw zwangerschap, maar duurt langer.

De uitslag

Meestal krijgt u de uitslag direct na de echo. Soms hebben we meerdere onderzoeken nodig om een goede diagnose te stellen. Als we afwijkingen vinden bij uw kind, is er meestal vervolgonderzoek nodig, zoals een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Een klinisch geneticus of een andere kinderspecialist vertelt u wat de aandoening van uw kind inhoudt, wat de gevolgen zijn en wat voor behandeling na de geboorte mogelijk is. Afhankelijk van de aard van de aandoening en van de zwangerschapsduur, informeren we ook of u de zwangerschap wilt uitdragen of afbreken. Een maatschappelijk werker kan u begeleiden bij het maken van uw keuze. Hij is er ook voor u tijdens het vervolg van uw zwangerschap. 

Goed voorbereid met het uitgebreid echoscopisch onderzoek

Soms is het handig als u al vóór de bevalling weet dat uw kind een afwijking heeft. U kunt dan voorbereidingen treffen, zodat u na de geboorte goed voor uw kind kunt zorgen. Ook kunnen we een klein aantal aangeboren afwijkingen al in de baarmoeder behandelen. Als we ernstige afwijkingen vaststellen, kunt u bovendien besluiten om de zwangerschap te beëindigen. Wettelijk gezien mag u uw zwangerschap tot een zwangerschapsduur van 24 weken afbreken.

Echo kan onrust veroorzaken

Het uitgebreid echoscopisch onderzoek kan ook veel onrust veroorzaken. Bijvoorbeeld als niet direct duidelijk is wat de afwijking inhoudt en u vervolgonderzoek krijgt. Of als uw baby in een positie ligt waarin we niet alles kunnen zien en u moet terugkomen voor een tweede echoscopisch onderzoek. Bovendien  kunnen we met dit onderzoek niet alle aangeboren afwijkingen zien en kunnen afwijkingen nog ontstaan ná het maken van de echo. Het onderzoek is dus geen garantie voor een gezond kind.    

Direct naar


  • Neem contact met ons op:
    (024) 361 37 00
    (tussen 8.30 - 12.00 uur)