Radboudumc

print
Echo van de prostaat met punctie

Met een echografie kunnen we uw prostaat en de omgeving ervan bekijken. Deze echografie is een inwendig onderzoek, dat we via uw anus uitvoeren.

Aanvullende punctie bij onduidelijkheid

Soms is het beeld van een inwendige echografie niet duidelijk genoeg om te zien wat er precies met uw prostaat aan de hand is. Of de arts vermoedt dat er een kwaadaardig gezwel in uw prostaat zit. Dan doen we een punctie. De uroloog haalt met een naald een stukje weefsel uit uw prostaat weg. Via de anus en de endeldarm brengt hij de naald in uw prostaat. De punctie is meestal niet erg pijnlijk, omdat de binnenkant van de endeldarm vrijwel gevoelloos is. Het weggenomen weefsel onderzoeken we onder een microscoop.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is het wenselijk dat iemand u naar huis rijdt als u met de auto bent. Meestal hebt u geen pijnklachten. Wel kunt u wat bloedverlies hebben via de anus. Dit is meestal van korte duur. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u hier ‘s avonds meestal weer mee beginnen. Gebruikt u bloedverdunners waarbij u gecontroleerd wordt door de trombosedienst, meld dit bij uw behandelend arts. Dit geldt ook voor bloedverdunners zoals Plavix en Persantin.

Naast bloedverlies in de ontlasting kan het ook in uw urine of sperma voorkomen. Dit is niet verontrustend en verdwijnt meestal na een of twee weken. Uw sperma kan wat langer verkleurd zijn. Als u de antibiotica volgens voorschrift gebruikt, is de kans op een infectie zeer klein. Hebt u bloed bij de urine, dan is het verstandig voldoende te drinken (twee liter per dag) om de blaas goed te spoelen.

Waarschuw uw (huis)arts

Hebt u na drie dagen nog veel bloed bij de ontlasting? Neem dan contact op met Urologie polikliniek van het Radboudumc. Bij koorts boven de 38,5 of koude rillingen, kunt u contact opnemen met de behandelend arts via de Urologie polikliniek. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend doet u dat via de afdeling Spoedeisende Hulp. U hebt dan waarschijnlijk een ontsteking. Soms krijgt u dan een nieuwe antibioticakuur.