Radboudumc

print
Gewrichtsonderzoek (DAS-score)

Uw arts of verpleegkundige onderzoekt uw gewrichten om de DAS-score te bepalen. DAS staat voor Disease Activity Score en is een gewrichtsscore. Hiermee kunnen we de activiteit van uw reumatoïde artritis meten. De DAS wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 10. Hoe hoger het getal, hoe hoger uw ziekteactiviteit is.

We berekenen de DAS-score aan de hand van:

  • het aantal gezwollen gewrichten
  • het aantal pijnlijke gewrichten
  • de ziekteactiviteit die u ervaart
  • de bezinking in uw bloed (hiermee meten we de ontsteking)

We bepalen regelmatig de DAS-score. Zo zien we hoe de ziekte zich ontwikkelt. Aan de hand van de DAS-score is ook te zien of een bepaald medicijn aanslaat.

Meehelpen aan training

Het gewrichtsonderzoek is een belangrijk onderzoek en moet dus goed uitgevoerd worden. Daarom volgen artsen en verpleegkundigen die dit onderzoek doen regelmatig een gewrichtsscoretraining. In deze training oefenen ze het gewrichtsonderzoek. Dit doen de artsen en verpleegkundigen bij patiënten met reumatoïde artritis die zich vrijwillig hebben opgegeven voor de training. Zij komen hiervoor een dagdeel naar het Radboudumc.

Lijkt het u ook leuk om deel te nemen aan de training? En dus samen met ons het gewrichtsonderzoek te verbeteren? Neem dan contact op met Thea van Gaalen, coördinator scoretraining: 024-361 01 92, thea.vangaalen@radboudumc.nl. De reiskosten worden vergoed en u ontvangt een tegemoetkoming van €40,- per trainingsbijeenkomst.