Radboudumc

print
Jodiumretentieonderzoek

Op de eerste dag van het onderzoek hebt u een gesprek met de arts. Daarna krijgt u een capsule met radioactief jodium toegediend. Eerst meten we de radioactiviteit van uw hals. Dit is een eenvoudige uitwendige meting. U bent deze dag ongeveer één uur op de afdeling. De schildklier heeft vervolgens twee tot drie dagen nodig om het radioactief jodium op te nemen. Met metingen, scans en eventuele bloedafname kijken we dan of er nog schildklierweefsel in uw lichaam aanwezig is. Dit duurt drie tot vier uur.

Voorbereiding

U kunt vooraf en tijdens het onder­zoek gewoon alles eten en drinken. Aan het gebruik van medicijnen zijn wel voorwaarden verbonden:

Na verwijderen schildklier
Wij voeren het onderzoek uit minimaal vier weken nadat uw schildklier totaal is verwijderd. In deze periode mag u geen schildklierhormonen innemen.

Controle na stoppen schildklierhor­monen
Minimaal vier weken vóór het onderzoek mag u niet meer de schildklierhormonen Thyrax, Enthyrox of Eltroxin innemen. De eerste twee weken nadat u bent gestopt met Thyrax of Eltroxin mag u wel (op voorschrift van uw arts) het schildklierhormoon Cytomel gebruiken. Minimaal veertien dagen vóór het onderzoek moet u echter ook daarmee stoppen. De laatste veer­tien dagen gebruikt u dus helemaal geen schildklier­hormonen. Om te controleren of u lang genoeg gestopt bent met de medicijnen, nemen wij op de eerste dag van het onderzoek bloed af. Als de TSH-waarde (hormoon dat de schildklier tot actie aanzet) niet voldoende hoog is, stellen we het onderzoek uit.

Controle na Thyrogen
U krijgt op de maandag en dinsdag voor het retentieonderzoek bij u thuis een injectie met Thyrogen. Dit middel zorgt voor een verhoging van uw TSH. Een landelijke apotheek (Apotheek Zorg) levert het af en dient het toe. De apotheek neemt contact met u op voor het maken van de afspra­ken. Bij toediening van Thyrogen stopt u dus juist niet met de schildklierhormonen.

Resultaten onderzoek

Na het onderzoek bespreekt de nucleair geneeskundige de re­sultaten met u. De resultaten van het bloedonderzoek zijn 1 week later bekend en worden dan telefonisch medegedeeld. Ook krijgt u informatie over het vervolg van de schildkliermedicatie en een eventuele nabehandeling met een therapeutische dosis radioactief jodium. Houd er rekening mee dat we één week na zo’n behandeling nog een scan moeten maken.

Zwangerschap

Geeft u borstvoeding, bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Meld dit dan vóór het onderzoek. Wij willen uw (ongeboren) kind zo min mogelijk blootstellen aan straling.