Radboudumc

print
Risicoprofiel hart- en vaatziektes

Sommige mensen hebben een verhoogde kans op slagaderverkalking, angina pectoris, een hartinfarct of een beroerte. Het Vaatcentrum van het Radboudumc onderzoekt patiënten op hart- en vaatziektes en risicofactoren op aderverkalking (atherosclerose). Naar aanleiding van het onderzoek maken we een risicoprofiel. Het onderzoek bestaat uit:

  • Inventariseren van klachten die wijzen op een hart- en vaatziekte. Ook bekijken we of risicofactoren en hart- en vaatziektes in de familie voorkomen.
  • Inventariseren van medicatiegebruik.
  • Afnemen van een vragenlijst over leefstijlgerelateerde risicofactoren, zoals roken, voeding, bewegen en alcoholgebruik. Hierbij bepalen we ook de motivatie tot verandering.
  • Bepaling van gewicht, lengte, middelomvang, body mass index (BMI) en bloeddruk.
  • Hartfilmpje (ECG).
  • Bloedonderzoek.
  • Eventueel aanvullend onderzoek naar halsslagaders, verwijding van de slagaders en doorbloeding van de perifere vaten.

Advies

Het risicoprofiel wordt wekelijks besproken in een overleg met alle betrokken afdelingen. Daarbij formuleert het team een advies, gebaseerd op de laatste inzichten ten aanzien van de behandeling van risicofactoren. Deze adviezen komen in uw individueel zorgplan te staan. Verpleegkundigen op de diverse poliklinieken voeren deze adviezen uit onder supervisie van de behandelend arts. Verpleegkundigen kunnen u ook begeleiden bij het aanpassen van uw leefstijl. Bijvoorbeeld met het stoppen met roken, afvallen en het matigen van alcoholgebruik.

Direct naar